Home

crkbo_instelling_rgb Welkom bij TIMM Consultancy,bureau voor training en coaching gericht op organisaties en individuen werkzaam binnen de hulpverlening. TIMM Consultancy werkt onder andere voor instellingen voor geïndiceerde zorg, Bureaus Jeugdzorg, GGZ instellingen, instellingen voor de zorg voor mensen met een beperking en diverse opleidingsinstituten waaronder RINO Groep te Utrecht, BGL & Partners, Langhenkel en Het LOCK (Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling).

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door vertrouwen in de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. De oplossingsgerichte benadering is hierin de basishouding.

Om meer van mijn werkwijze te weten te komen kunt u het Artikel Ouderschapskennis; Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is, lezen dat  geplaatst is in het tijdschrift Ouderschapskennis, jaargang 18 nr. 1 maart 2015 of het artikel Het houdt niet op. Interventies om kindermishandeling te stoppen en te behandelen geplaatst in Cogiscoop april 2016

Margreet Timmer
Van 1999 tot en met 2011 ben ik werkzaam geweest bij BJZ Drenthe. Naast het casemanagement en de gezinsvoogdij heb ik mij in die tijd gespecialiseerd in de hulpverlening na seksueel geweld. Voor BJZ Drenthe heb ik o.a. een verwerkingsgroep voor seksueel misbruikte meiden begeleid en deelgenomen aan de regionale expertgroep op het gebied van hulpverlening na seksueel geweld. Nadat ik vanaf 2002 werd getraind in het oplossingsgerichte werken (o.a. door Louie Cauffman) en later in oplossingsgericht werken binnen het gedwongen kader, (Signs of Safety trainingen van Andrew Turnell, Resolutions Approach van Susie Essexsen Partnering for Safety van Sonja Parker), ben ik alle onderdelen van deze benadering toe gaan passen. Ik heb een rol mogen spelen bij de implementatie van Signs of Safety binnen BJZ Drenthe door zelf casussen uit te voeren, collega’s te coachen, trainingen te geven en deel te nemen aan de projectgroep. Voordat ik bij BJZ Drenthe aan de slag ging heb ik 12 jaar als groepsleidster gewerkt. Eerst op een leefgroep en later op een crisisopvanggroep. Hierdoor heb ik ruime ervaring in het werken met kinderen van 2 tot 18 jaar.

Inmiddels geeft ik als freelancer diverse trainingen vanuit mijn eigen bedrijf TIMM consultancy. Hierdoor heb ik inmiddels bij zeer diverse organisaties trainingen mogen geven gevolgd door coachingstrajecten. Naast mijn eigen bedrijf werk ik als coördinator bij het LOCK, Het Landelijk opleidingscentrum Kindermishandeling, onderdeel van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem. Namens het LOCK coördineer ik twee projecten; ‘Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling’ met als doel het ontwikkelen van een handreiking voor gemeenten en het project ‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’.

Ruime coachervaring
Bij BJZ Drenthe ben ik begonnen met het trainen en coachen van collega’s die Signs of Safety toe wilden passen in hun werk met vaak complexe gezinssituaties waarin de veiligheid van kinderen in gevaar was. Het geven van training en coaching t.a.v. diverse onderwerpen heb ik voorgezet bij diverse organisaties in de jeugdhulpverlening en volwassenzorg.

Vanaf 2013 zet ik mij in voor de ontwikkeling en bekendmaking van Partnering for Safety – Samenwerken aan Veiligheid. Een open platform voor organisaties, trainers en anderen die willen werken aan het vergroten van veiligheid van kinderen en gezinnen. Binnen dit platform willen we kennis en ervaringen met elkaar delen om zo samen te groeien.

TIMM Consultancy werkt samen met www.sociocards.nl m.b.t. trainingen gericht op gespreksvoering met kinderen. Voor Partnering for Safety – Samenwerken aan Veiligheid is er o.a. een samenwerkingsverband met Sonja Parker; www.spconsultancy.com 

       logo_nobtra_klein