Agenda

Om het ook voor individuele deelnemers mogelijk te maken om onze trainingen te volgen verzorgen we naast incompany trainingen ook trainingen met open inschrijving. Meestal zullen deze, centraal gelegen, in Utrecht gegeven worden. Wilt u deelnemen aan een van de opleidingen? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in dan nemen wij contact met u op.

Mocht het aanbod dat u zoekt nog niet opgenomen zijn in de planning laat ons dan weten welke opleiding u zou willen volgen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een 5 stappen model, is een leidraad tijdens het signaleren van en het handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties (o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling). Per 1 januari 2019 zijn organisaties verplicht om, binnen de meldcode,… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen? gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling In gesprek gaan met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen kunnen we er echter niet… Lees verder...

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Professionals worstelen er vaak mee hoe zij ouders en hun kinderen moeten begeleiden wanneer een scheiding gepaard gaat met veel strijd. Deze training over complexe scheidingen is onder andere ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen de jeugdzorg, jeugdbescherming en wijk- en… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen?

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling In gesprek gaan met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen kunnen we er echter niet… Lees verder...

Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bijna 5 jaar werken we nu met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, na een onderzoek door dhr. Sprokkereef[1] is besloten dat er verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is… Lees verder...

Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bijna 5 jaar werken we nu met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, na een onderzoek door dhr. Sprokkereef[1] is besloten dat er verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is… Lees verder...

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Professionals worstelen er vaak mee hoe zij ouders en hun kinderen moeten begeleiden wanneer een scheiding gepaard gaat met veel strijd. Deze training over complexe scheidingen is onder andere ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen de jeugdzorg, jeugdbescherming en wijk- en… Lees verder...