Agenda

Homepage | Agenda

Om het ook voor individuele deelnemers mogelijk te maken om onze trainingen te volgen verzorgen we naast incompany trainingen ook trainingen met open inschrijving. Meestal zullen deze, centraal gelegen, in Utrecht gegeven worden. Wilt u deelnemen aan een van de opleidingen? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in dan nemen wij contact met u op.

Mocht het aanbod dat u zoekt nog niet opgenomen zijn in de planning laat ons dan weten welke opleiding u zou willen volgen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie; van onveilig naar veilig, van lastig naar krachtig!

Bij het vergroten van veiligheid binnen gezinnen zijn hulpverleners geneigd zich vooral te richten op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van kinderen en ouders binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Ze kiezen veelal voor interventies om opvoedvaardigheden te versterken,… Lees verder...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Mediators

In 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingen in werking getreden. Deze meldcode helpt professionals om weloverwogen te handelen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishandeling. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals dan moeten doen. Voor mediators is… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen? gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling In gesprek gaan met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen kunnen we er echter niet… Lees verder...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – mediators

Er is een sterke toename van vechtscheidingen of complexe scheidingen. Situaties waarin ouders strijden en de kinderen hier onder te lijden hebben. Maar wanneer is dit lijden zo groot dat je over kindermishandeling kunt of moet spreken? Ook mediators hebben… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen? Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders

Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders Eendaagse opleiding De Kindbehartiger spreekt kinderen van ouders die gaan scheiden of die, soms al jaren, gescheiden zijn. Het is de taak van de Kindbehartiger om goed te luisteren naar kinderen en hetgeen kinderen… Lees verder...