Wat kunnen kinderen ons vertellen? Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders

Homepage | Wat kunnen kinderen ons vertellen? Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders

Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders
Eendaagse opleiding

De Kindbehartiger spreekt kinderen van ouders die gaan scheiden of die, soms al jaren, gescheiden zijn. Het is de taak van de Kindbehartiger om goed te luisteren naar kinderen en hetgeen kinderen zeggen en bedoelen op de juiste wijze te interpreteren en (middels verslaglegging en advisering) terug te koppelen richting hun ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en waar nodig het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger ondersteunt kinderen van gescheiden ouders zowel tijdens als na een scheiding en voert ten aanzien van de ondersteuning de regie vanuit de positie van het kind. De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol, werkt samen met andere (sociale) professionals en weet diverse interventies te benoemen, te adviseren en/of in te zetten in het belang van het kind. Tijdens deze gesprekken kun je informatie krijgen over een onveilige thuissituatie. Het is belangrijk om te weten of en hoe je dan het gesprek aangaat met kinderen.

Naast dat je als kindbehartiger de stappen van de meldcode zult volgen, is het ook belangrijk om te kijken hoe je een gesprek kunt voeren met kinderen die in het teken staat van het inventariseren van de situatie en het werken aan een veilige thuissituatie. Hiervoor is het van belang om op een goede wijze gesprekken te voeren met kinderen maar ook om een samenwerkingsrelatie te behouden met ouders en eventueel een breder netwerk. Instrumenten die gebruikt worden bij veiligheidsplanning en werkwijzen zoals Signs of Safety en Samenwerken aan Veiligheid kunnen ook voor de kindbehartiger zeer bruikbaar zijn.

Tijdens de training gaan we o.a. gezamenlijk kijken hoe deze instrumenten toegepast kunnen worden, op welke wijze samen gewerkt kan worden met andere professionals zodat er een duidelijke taakverdeling afgesproken kan worden en welke gesprekvaardigheden van belang zijn wanneer het gaat over een onveilige thuissituatie.

Inhoud van de opleiding
  • Omgaan met belastende informatie; wanneer anderen inschakelen?
  • Communicatie in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling,
  • Disclosure; Hoe werkt dat?
  • Introductie; jezelf introduceren en het onderzoeksthema met het kind bespreken,
  • Gespreksregels en Narratief oefenen,
  • Steunfiguren in kaart brengen
  • Gespreksvoering middels diverse tools; o.a. alternatieven voor de Drie Huizen
  • Veilige Huis; met kinderen praten over veiligheidsafspraken
  • Words and Pictures of het Immidiate story

Data en locatie
29 juni 2018 BCN CS Catharijnesingel 48 1135 GC Utrecht

Kosten 
€  225 inclusief catering en digitale reader

Accreditatie
SKJ, jeugdzorgwerkers 31,80 punten

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding