Gesprekken met kinderen

Homepage | Gesprekken met kinderen

We weten allemaal hoe belangrijk het is om met de kinderen te praten die thuis veel nare dingen hebben meegemaakt. Kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, die zelf geslagen of geschopt zijn, voor wie geen aandacht is geweest, voor de kinderen die klem zitten tussen hun strijdende ouders en ook die kinderen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Alleen wie doet dat? Gaan we allemaal in gesprek met de kinderen of laten we dat over aan de specialisten? Het is goed om na te denken over jouw positie en oog te hebben voor samenwerking in de keten en een goed afstemming te hebben met andere professionals. Wanneer is een luisterend oor voldoende? Wanneer moet er goed doorgevraagd worden naar de feiten? Hoe zit dat met het maken van veiligheidsplannen en de rol hierin voor kinderen? Zomaar een aantal dilemma’s waar professionals mee te maken hebben.

We hebben verschillende opleidingen ontwikkeld waarin de gespreksvoering met kinderen in situatie van kindermishandeling centraal staat. Deze kunnen allemaal incompany verzorgd worden en een aantal hiervan staan ook in het open aanbod.

Opleidingen: