Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Homepage | Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Tijdens een scheiding moeten alle gezinsleden moeten een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn in principe flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer er langdurig conflicten zijn en er een juridische strijd is tussen de ouders. We zien nog steeds een toename van complexe scheidingen waarin het ouders niet lukt om te komen tot ouderschapsreorganisatie waarin samenwerking tussen de ouders mogelijk is. Hierdoor lopen kinderen die een complexe scheiding van hun ouders meemaken een verhoogd risico op problemen bij opgroeien.

In het werk van wijk- en jeugdteams staan de transformatiedoelen centraal: versterken van eigen verantwoordelijkheid, inzet eigen kracht en netwerk, versterken vroegsignalering en preventie, zorg nabij, ruimte voor de professionals. De professionals moeten in een paar gesprekken ouders en kinderen op weg helpen zodat zij de problemen weer zelf de baas kunnen of hen doorverwijzen voor verdere hulp en wanneer ouders dit weigeren melding maken van zorgsignalen. Bij de gezinsvoogdij staat het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van het kind centraal. De gezinsvoogd heeft langer de tijd om het gezin te begeleiden. Zij hebben de taak om ouders te laten inzien wat de schadelijke gevolgen zijn van de manier waarop ze met hun conflicten omgaan voor hun kinderen. De Veilig Thuis medewerker is erop gericht om te onderzoeken of er sprake is van een onveilige situatie en te bepalen waar het gezin het beste geholpen kan worden (vrijwillig of gedwongen kader). In al deze situaties is het voor professional bijna topsport om geen onderdeel van de strijd te worden.

Professionals worstelen er vaak mee hoe zij ouders en hun kinderen in deze overgangsperiode moeten begeleiden wanneer deze gepaard gaat met veel strijd. Zij hebben behoefte aan training o.a. gericht op het vergroten van hun kennis met betrekking tot complexe scheidingen en zij willen vaardiger worden in de gespreksvoering met ouders en kinderen.

Deze training biedt verschillende theoretische kaders (o.a. effect van trauma, verloop van een scheiding, kantelmodel), we werken vanuit een progressiegerichte basishouding en een systemische aanpak en geven volop ruimte om gespreksvaardigheden te vergroten.

Inhoud van deze tweedaagse cursus
  • Basishouding van de professional (Groeimindsettheorie, de zelfdeterminatietheorie, het progressieprincipe en de-zeven-stappen-aanpak van NOAM)
  • Visie op de je eigen rol en professie
  • Progressiegerichte interventies en vraagtechnieken
  • Opbouw van het gesprek
  • Flowchart; positie van de cliënt bepalen
  • Verstevigen autonomie
  • Motivatie
  • Gesprekken met kinderen
Doelgroep

Uitvoerend medewerkers en werkbegeleiders werkzaam binnen het dwang en drang kader; o.a. Jeugd- en gezinsbescherming, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

Data en locatie

Het betreft een incompany training in overleg worden data en locatie vastgesteld

Kosten

Op aanvraag zal een offerte toegestuurd worden

Docent

Margreet Timmer

Accreditatie

SKJ 21.50 punten voor het opleidingstraject

Aanmelden voor deze opleiding