Train-de-trainer Aandacht voor de seksuele ontwikkeling

Binnen de organisaties voor jeugdhulpverlening is veel aandacht voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Voor groepswerkers, ambulant hulpverleners en pleegzorgmedewerkers is het belangrijk dat zij kennis hebben over de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Het is fijn als er binnen de organisatie intern trainers zijn die een training voor de medewerkers kunnen verzorgen over de seksuele opvoeding van kinderen zodat zij het thema regelmatig terug laten komen.

TIMM Consultancy heeft een train-de-trainer ontwikkelt voor trainers zodat zij de interne training kunnen uitvoeren.

Onderwerpen die aanbod komen in de training voor medewerkers zijn:
 • Normale seksuele ontwikkeling van 0 tot 18 jaar
 • Signaleren van opvallend of afwijkend gedrag
 • Gespreksvoering groepswerkers met ouders en kinderen over seksualiteit en seksuele ontwikkeling
 • Seksuele opvoeding integreren in het normale leefklimaat op de groepen
 • Seksualiteit in de media(verdieping)
 • Bewust zijn van eigen rol als professional, bewust aandacht besteden aan de seksuele opvoeding van kinderen
 • Aandacht voor de attitude van de professionals, welke moeilijkheden moet jezelf overwinnen om te praten over seksualiteit: gene, eigen kwetsbaarheid, eigen opvoeding, eigen nare ervaringen of secundaire traumatisering
 • Visie van de instelling op seksuele opvoeding van de cliënten
Inhoud van de train-de-trainer van vier dagdelen:
 • Focus op goodpractice, bewust worden van eigen kwaliteiten en leren van elkaars successen.
 • Reflecteren op eigen handelen, eigen leerdoelen en actieplan opstellen; Wat willen zij bereikt hebben om na afloop van het trainingstraject zelfstandig zowel intern als extern een training uit te kunnen voeren. Welke stappen gaan zij daartoe zelf zetten.
  Wat hebben zij daarvoor tijdens de training nodig
 • Materiaal uitdelen en doornemen, feedbackregels opstellen, opdrachten volgende trainingsdag doornemen
 • Iedere deelnemer voert een deel van de training uit waarbij het belangrijk is dat iedereen een gelijkwaardige inbreng heeft.
  De deelnemers krijgen feedback op diverse onderdelen; o.a. fysiologie, interactie met de groep, en inhoudelijk gebruik van een voorbeelden.
 • Oefening ‘Lastig publiek creëer jezelf’
 • Intervisiebijeenkomst nadat de deelnemers zijn gestart met het geven van de training. De trainers brengen eigen trainingservaring in. Van te voren schrijven zij een reflectie op deze ervaring met daarbij een leervraag die gezamenlijk wordt besproken. Inbreng kan ook verzorgt worden door het laten zien van video opnames gemaakt tijdens de eigen training.
Trainerspakket (digitale bestanden)
 • Materiaal voor het e-book voor de deelnemers van de training ´Aandacht voor de seksuele ontwikkeling´.
 • Power point presentatie voor de training,
 • Trainingshandleiding.
 • E-book voor de deelnemers aan de train-de-trainer,
Data en kosten

Incompany training

Kosten

Op verzoek wordt een offerte toegestuurd

Aanmelden voor deze opleiding