Vraag mij , hoor mij, zie mij! Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Homepage | Vraag mij , hoor mij, zie mij! Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen en vaak ook de jeugdhulpverleners moeten tijdens hun onderzoeken ook de kinderen zien en/of spreken. Bij kinderen tot 6 jaar gaat het vaak alleen om observaties en vanaf 6 jaar gaan de professionals ook in gesprek met kinderen. Kinderen hebben volgens artikel 12 van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind, ook het recht om gehoord te worden in situaties waarin er besluiten worden genomen die hen aangaan.

Tijdens deze gesprekken lopen professionals tegen diverse dilemma’s aan. Dilemma’s zoals; spreek ik de kinderen altijd alleen of juist in bijzijn van de ouder(s), wat is voor het kind een veilige omgeving om te praten, welke vragen stel je wel en welke juist niet, moet je de kinderen samen spreken of ieder kind apart, hoe voorkom je dat een kind in een loyaliteitsconflict komt, en zo meer.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met hulpverlening, het gevoel hebben dat ze een pion zijn in het spel van de volwassenen en dat ze geen inspraak hebben over wat er met hen gaat gebeuren. Hulpverleners/onderzoekers zijn zich hier niet altijd van bewust en wanneer zij dat wel zijn, voelen zij zich onmachtig om te praten met het kind, zeker over onderwerpen als kindermishandeling en seksueel misbruik.

Er zijn diverse gereedschappen en processen om kinderen meer te betrekken bij het in kaart brengen van hun situatie en het maken van plannen over hoe die situatie verbeterd kan worden. Deze gereedschappen (Drie Huizen, Safety House, Words and Pictures, Immidiate Story en sociocards) zijn zeer geschikt om te praten over (on)veiligheid/kindermishandeling

Tijdens deze training delen we kennis en ervaringen, krijgt u aanvullende informatie over gespreksvoering met kinderen en gaan we veel oefenen met het stellen van de helpende vragen, het gebruik van de diverse tools en het geven van informatie op het niveau van het kind.

Inhoud van de tweedaagse opleiding

 • Om welke kinderen gaat het; cijfers uit onderzoek,
 • Instellingsbeleid,
 • Communicatie in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling,
 • Disclosure; Hoe werkt dat?
 • Introductie; jezelf introduceren en het onderzoeksthema met het kind bespreken,
 • Gespreksregels en Narratief oefenen,
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Steunfiguren in kaart brengen
 • Gespreksvoering middels diverse tools; o.a. Drie Huizen
 • Veilige Huis; met kinderen praten over veiligheidsafspraken
 • Words and Pictures en Immidiate Story

Data en locatie 
12 en 19 maart 2018 van 9.30 tot 16.30 BCN CS Catharijnesingel te Utrecht
De training kan ook incompany verzorgd worden.

Kosten
€ 450 per persoon inclusief, lunch, e-book etc.
Op aanvraag kan een offerte gestuurd worden voor een incompany training

Accreditatie
De opleiding is door de SKJ geaccrediteerd met 25.50 punten in het opleidingstraject

Aanmelden voor deze opleiding