Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, een 5 stappen model, is leidraad tijdens het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Organisaties zijn sinds juli 2013 wettelijk verplicht om deze meldcode te implementeren en te gebruiken bij zorgsignalen.


Deskundigheidsbevordering helpt professionals om alert te zijn op signalen van kindermishandeling en kan het gevoel van handelingsverlegenheid verminderen. Voor het tijdig signaleren en adequaat handelen is een ketenaanpak nodig. Professionals moeten samenwerken om de situatie van gezinnen te verbeteren. Bij de aanpak van kindermishandeling is motivatie (willen), voldoende vaardig zijn (kunnen) en voldoende zelfvertrouwen (durven).

De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn groot. Een belangrijk doel van de training is dan ook het vroegtijdig signaleren van zorgen, zodat voorkomen wordt dat ouders/verzorgers (erger gaan) mishandelen en de schade beperkt kan blijven.

Tijdens deze training van drie dagdelen verdiepen de deelnemers zich in de verschillende vormen, gevolgen en oorzaken van kindermishandeling, huiselijk geweld. Deelnemers kijken naar de eigen waarden en normen ten aanzien van verschillende situaties rondom zorgsignalen en we bespreken persoonlijke dilemma’s die een rol spelen bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het signaleringsproces van geweld komt aan bod, waarbij de nadruk wordt gelegd op observeren i.p.v. interpreteren. Er wordt aandacht besteed aan de handelingsmogelijkheden, waarbij de stappen uit de meldcode praktische uitgelegd worden aan de hand van diverse werkvormen. Belang van samenwerking met (keten) partners zoals Veilig Thuis komt nadrukkelijk naar voren. De MDA++ aanpak staat centraal.

Goede gesprekstechnieken om zorgsignalen bespreekbaar te kunnen maken met ouders waarbij de professional duidelijk is en gelijktijdig oog heeft voor de positie van de ouder zijn cruciaal en worden met elkaar besproken en geoefend.

Inhoud van de opleiding van 3 dagdelen

  • Signalen van Kindermishandeling
  • Feiten in kaart brengen
  • Vormen van Kindermishandeling
  • Risicofactoren
  • Gevolgen van Kindermishandeling
  • Stappen van de meldcode
  • Collegiaal consult of casuïstiek bespreking
  • Samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties
  • Zorgensignalen bespreken met ouders

Data en locatie
In overleg worden data en locatie vastgesteld

Kosten
Op verzoek wordt een offerte toegestuurd

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 21.5 punten in het opleidingstraject

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Aanmelden voor deze opleiding