Words and Pictures

Homepage | Words and Pictures

Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen, zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, eigen uithuisplaatsing of die van een broer(tje) en/of zus(je) zijn in het leven van jonge kinderen maken we vaak gebruik van prentenboeken om hen dit uit te leggen.

Zo zijn er bijvoorbeeld al prentenboeken over seksueel misbruik, een papa of mama die in de gevangenis zit, een ouder met psychiatrische problematiek maar ook over uithuisplaatsing in bijvoorbeeld een pleeggezin. Deze boeken zijn ondersteunend voor kinderen en helpen volwassenen om moeilijke onderwerpen met hun kinderen te bespreken.

Echter ontbreekt de duidelijkheid over hun eigen situatie, duidelijkheid waar veel kinderen behoefte aan hebben. Het is daardoor belangrijk dat de gebeurtenissen in het leven van het kind uitgelegd worden middels een persoonlijk verhaal. Kinderen zijn dan enorm trots wanneer er door de belangrijke mensen uit hun leven speciaal voor hen een boekje is gemaakt. Dit alles moet gebeuren op het niveau en in taalgebruik dat past bij het kind.


Afbeelding getekend door Mona Vrielink

Het is niet eenvoudig voor ouders en/of verzorgers, zelfs niet voor hulpverleners om aan kinderen uit te leggen wat er gebeurd is in het leven van het kind. Velen zijn al snel bang om het kind te veel te belasten. Ook ontbreekt het hen aan duidelijke en ook eenvoudige woorden om de gebeurtenissen uit te leggen. Wanneer blijkt dat het kind nooit uitgelegd heeft gekregen wat maakt dat hij niet meer thuis woont zal dat zelden vanuit onwil zijn geweest. Onmacht kan hieraan ten grond slag hebben gelegen. Ook ontstaat de indruk dat het kind het niet wil weten omdat het immers geen vragen stelt. Dit mag echter geen excuus zijn om niet te proberen een goede uitleg te geven aan het kind omdat een kind anders zijn eigen uitleg gaat creëeren. Een uitleg waarbij het kind zichzelf vaak de ‘zwarte piet’ toespeelt.

Afbeelding getekend door Mona Vrielink

Middels een woord en beeld verhaal (Words and Pictures, Susie Essex e.a.) kun je samen met ouders komen tot een gezamenlijk verhaal. De ‘Words and Pictures’ kunnen verschillende doelen hebben. Zo kan het zich richten op;

 • Het maken van een eenduidige uitleg van de zorgen op niveau en in taal dat leeftijdseigen is en past bij het specifieke kind
 • Eén lijn en openheid over afspraken uit het veiligheidsplan

In de Words and Pictures worden de onderstaande elementen in ieder geval beschreven:

 • Wie maakten zich zorgen?
 • Waar maakten zij zich zorgen over?
 • Wat gebeurde er toen?
 • Wat doen wij (familie en professionals) aan de zorgen?
 • Gedeelte over geslachtsdelen wanneer het gaat om (Vermeend) seksueel misbruik

In deze training gaan we ons richten op het gebruik van ‘Words and Pictures. Na een korte uitleg over het ontstaan en het doel gaan we veel oefenen en verhalen maken voor kinderen.

Inhoud van de eendaagse training:
 • Words en Pictures, ontstaan en doel
 • Belangrijke thema’s; ontschuldigen, ouders nemen verantwoordelijkheid
 • Wat moeten kinderen weten
 • Veiligheidsafspraken uitleggen
 • Voorkomen van (her)traumatisering
 • Voorbeelden en ervaringen van de docent
 • Kritisch kijken naar elkaars verhalen en verbeter voorstellen geven
 • Oefenen met het maken van een woord en beeldverhaal, het verhaal van Joost of ruimte voor casuïstiek vragen
 • Immidiate story (het onmiddelijke verhaal); ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huisverbod of een uithuisplaatsing, direct uitleggen aan kinderen
Data en locatie

Incompany training

Kosten

Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd

Accreditatie

Kan aangevraagd worden bij verschillende beroepsverenigingen

Aanmelden voor deze opleiding