Opleidingen

Homepage | Opleidingen

Op deze website vindt u een breed aanbod van opleidingen die wij voor verschillende organisaties en professionals ontwikkeld hebben. Het geeft u een idee van de opleidingen die wij kunnen geven. Echter trainen is vaak maatwerk. We horen graag wat uw specifieke opleidingswens is zodat we het aanbod af kunnen stemmen op uw specifieke vraag. We verzorgen incompany trainingen bij u op locatie en voor de individuele inschrijvingen plannen we verschillende opleidingen centraal gelegen in Utrecht. Zie daarvoor ook de agenda.

Neem gerust contact op om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen. Dit kan gaan om een presentatie of lezing, een korte kennismakingsworkshop, een meerdaags opleidingstraject of een verdiepingstraining.

Samenwerken aan Veiligheid bij (vermoedens van) kindermishandeling

Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd o.a. op Signs of Safety en Partnering for Safety) wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener,… Lees verder...

Gespreksvoering met ouders en kinderen bij een complexe scheiding

Kinderen die een (vecht)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op problemen bij opgroeien. Per jaar komen er ±50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de scheiding dat er ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden: vader… Lees verder...

Kwetsbare gezinnen, goed genoeg ouderschap

Ontwikkeling van kinderen veiligstellen Medewerkers van wijk-, buurt- of gebiedsteams of van CJG’s krijgen binnen hun werkzaamheden ook te maken met gezinnen waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen/jeugdigen en hun gezin. Samen met het gezin wordt gekeken… Lees verder...

Vraag mij , hoor mij, zie mij! Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen en vaak ook de jeugdhulpverleners moeten tijdens hun onderzoeken ook de kinderen zien en/of spreken. Bij kinderen tot 6 jaar gaat het vaak alleen om observaties en vanaf… Lees verder...

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, een 5 stappen model, is leidraad tijdens het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Organisaties zijn sinds juli 2013 wettelijk verplicht om deze meldcode te implementeren en te gebruiken bij… Lees verder...

Geweldloosverzet

Doel van Geweldloos verzet is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot… Lees verder...

Veiligheidsplanning met het netwerk

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op het netwerk van gezinnen, ook bij het maken van veiligheidsplannen. Immers in het netwerk van vrienden en familie zit ook de kennis over het gezin, zij hebben een natuurlijke verbintenis met het gezin. En… Lees verder...

Words and Pictures

Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen, zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, eigen uithuisplaatsing of die van een broer(tje) en/of zus(je) zijn in het leven van jonge kinderen maken we vaak gebruik van prentenboeken om hen dit uit te leggen.… Lees verder...

Train-de-trainer Aandacht voor de seksuele ontwikkeling

Binnen de organisaties voor jeugdhulpverlening is veel aandacht voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Voor groepswerkers, ambulant hulpverleners en pleegzorgmedewerkers is het belangrijk dat zij kennis hebben over de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Het is fijn als er binnen de organisatie intern trainers… Lees verder...

Oplossingsgericht werken met het drie-kolommen model

In deze eendaagse cursus worden cursisten getraind in het voeren van gesprekken aan de hand van het drie-kolommen model, een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat werkers gefocust blijven op de zorgen, de sterke kanten en de doelen (deze worden… Lees verder...