Over ons

Homepage | Over ons

TIMM Consultancy is een opleidingsinstituut met expertise op het gebied van veiligheidsplanning en conflicthantering. In onze werkwijze staat de oplossingsgerichte basishouding centraal en werken wij systeemgericht, hebben we altijd aandacht voor het narratief (het verhaal) van ieder individu en vinden we het belangrijk om te denken in mogelijkheden.

We bieden opleidingen t.a.v. diverse thema’s, benaderingen en methodes waaronder; Oplossingsgericht werken, Veiligheidsplanning (Samenwerken aan Veiligheid), Narratief werken, Familie – Centred practice, The Resolutions Approach, Motiverende gespreksvoering, Family Group Conferencing, Appreciative Inquiry, Geweldloos verzet, en nog veel meer.

Het opleidingsaanbod van TIMM Consultancy richt zich op professionals van onder andere instellingen voor geïndiceerde zorg, de Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming), Veilig Thuis, GGZ instellingen, instellingen voor de zorg voor mensen met een beperking, onderwijs, zelfstandigen met een coachings- of therapiepraktijk en diverse opleidingsinstituten waaronder RINO Groep te Utrecht en Het LOCK (Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling).

Professionals die behoefte hebben aan coaching of supervisie kunnen ook bij ons terecht. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Wanneer u verstrikt bent geraakt in een conflict op uw werk, uw relatie of als cliënt bij een instelling voor jeugdhulp kunnen wij middels mediation gesprekken u helpen om het conflict bespreekbaar te maken.

En een out-off-the-box mentaliteit daar houden we van, we zetten dan ook graag onze creativiteit in!

TIMM Consultancy ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en beschikt daardoor over btw vrijstelling beroepsonderwijs/artikel 44, §2, 4e Wetboek van de BTW.