fbpx
Niets over ons, zonder ons!
Arianne Geuze
OverArianne Geuze
Bij mij kun je terecht voor de trainingen ‘Samen werken aan Veiligheid’ en ‘Veiligheidsplanning en risicotaxatie’. Samen doordenken van de zorgen en krachten in een gezin, samen doelen bepalen en stappen uitzetten binnen een gefaseerde aanpak, gebruik makend van zowel…
Meer informatie over Arianne Geuze
Ik geloof dat we de bestrijding van (verdenking op) kindermishandeling ECHT moeten integreren met therapie voor ouder en kind.
Eric Sulkers
OverEric Sulkers
Als docent verzorg ik trainingen op het gebied van de bestrijding van kindermishandeling. Bij voorkeur worden deze trainingen gevolgd door een periode van supervisie via bijeenkomsten, Skype-sessies, etc. Alleen zo kan een team zich deze complexe methodieken echt eigen maken.
Meer informatie over Eric Sulkers
Als je oprecht nieuwsgierig bent naar de ander, levert dat zoveel op
Evie Daniels
OverEvie Daniels
Door te doen en ervaren kun je zoveel leren. Als trainingsacteur laat ik deelnemers op een laagdrempelige en veilige manier experimenteren met nieuw opgedane kennis en gedrag. Niet door ellenlange rollenspellen te doen, maar door te oefenen in korte stukjes.…
Meer informatie over Evie Daniels
Verbinding maken door het stellen van vragen
OverJohanna Hommenga
Voor TIMM Consultancy geef ik trainingen over veiligheidsplanning aan medewerkers binnen verschillende organisaties in het sociaal domein. Medewerkers die te maken hebben met minderjarigen en/of volwassenen, waarvan hun veiligheid onvoldoende gewaarborgd is of die het risico lopen om in de…
Meer informatie over Johanna Hommenga
Een goede samenwerking kan voor veiligheid zorgen en maakt dat we oog houden voor het kind in nood
Jolanda Verbeek
OverJolanda Verbeek
Bij de forensische polikliniek de Waag werk ik als psychotherapeut en behandel ik volwassenen, gezinnen en paren, verzorg ik trainingen en geef ik supervisie aan GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en Systeemtherapeuten in opleiding.
Meer informatie over Jolanda Verbeek
Veiligheid kan vanuit verschillende perspectieven bezien worden en loopt altijd als een rode draad door mijn werk als therapeut, rapporteur en docent.
Judith Yntema
OverJudith Yntema
Als GZ-psycholoog en directeur ben ik werkzaam bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A), een expertise centrum voor (forenische)diagnostiek, opleiding en consultatie in de GGZ (op het gebied van veiligheidstaxatie en huiselijk geweld). Daarnaast geef ik als docent les bij de…
Meer informatie over Judith Yntema
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over gebeurtenissen in hun leven
Margreet Timmer
OverMargreet Timmer
Als trainer, coach en mediator bij TIMM Consultancy ontwikkel en verzorg ik trainingen en coaching trajecten aan professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd. Als mediator bied ik begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen personen of tussen…
Meer informatie over Margreet Timmer
Als we het kind niet zien, zien we de toekomst niet
Marjolein Bruinenberg
OverMarjolein Bruinenberg
Vanuit mijn praktijk Bruinenberg Assen werk ik als MfN register mediator, KIES coach, kindbehartiger en trainer. Het is mijn overtuiging dat ieder mens en ieder kind het recht heeft om gezien en gehoord te worden. En als wij als volwassenen…
Meer informatie over Marjolein Bruinenberg
Het is niet de berg die mensen overwinnen, maar zichzelf
Mintje Groot Nibbelink
OverMintje Groot Nibbelink
Ik ben een spontane en gedreven trainer, familiemediator en conflictadviseur en heb me gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie en het omgaan met (ernstig geëscaleerde) conflicten. Als trainer sluit ik aan bij vragen van de groep en schakel moeiteloos tussen…
Meer informatie over Mintje Groot Nibbelink
Alle gedrag is begrijpelijk, als we de context beter leren kennen
Nanda de Bruin
OverNanda De Bruin
Bij TIMM geef ik training over Trauma en over seksueel misbruik. Getraumatiseerde kinderen hebben een speciale benadering en aanpak én meer begrip en aansluiting bij hun problematiek nodig om de wereld weer te leren vertrouwen. Daarom is het van groot belang…
Meer informatie over Nanda De Bruin
Een goede samenwerking met de cliënt maakt effectieve hulp mogelijk.
Nick Bisschops
OverNick Bisschops
Als praktijkhouder van NIBIS behandel ik zowel volwassenen, kinderen, gezinnen en paren, verzorg ik trainingen en geef ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding( PIOG’s). Om de veiligheid te waarborgen werk ik vanuit het gedachtengoed van Signs of Safety en Partnering…
Meer informatie over Nick Bisschops
Stilstaan bij je handelen is vooruitgang
Nicolet Antonissen
OverNicolet Antonissen
Als trainer en coach werk ik graag met professionals binnen het sociaal domein. Daarbij vind ik het een uitdaging om de deelnemers weer stil te laten staan bij hun eigen handelen. Samen kijken naar de dynamiek van het werk en…
Meer informatie over Nicolet Antonissen
Goede zorg voor kinderen kan niet zonder goede zorg voor hun ouders
René Knip
OverRené Knip
Ik ben werkzaam als psycholoog, contextueel therapeut, supervisor en trainer. Binnen mijn eigen praktijk "René Knip Verhaal en Context" geef ik therapie, supervisie, teambegeleiding en training.
Meer informatie over René Knip
Naast kennisoverdracht; het leren, moet het vooral ook inspirerend zijn om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen
Summer Koster
OverSummer Koster
Als pedagoog en veranderkundige heb ik ruime ervaring binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie…
Meer informatie over Summer Koster
Ik hoop anderen te laten zien waar ze moeten kijken, zonder ze te vertellen wat ze moeten zien
OverTessa Reedijk
Ik geef trainingen over verschillende onderwerpen, op het gebied van trauma, kindermishandeling en seksuele ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan traumasensitief werken, praten met kinderen over mishandeling en werken met het vlaggensysteem. Maar ik maak ook graag een training op…
Meer informatie over Tessa Reedijk
Zowel kinderen als ouders hebben recht op goede hulpverlening, ze verdienen het.
Wietske Oosterhuis
OverWietske Oosterhuis
Als trainer geef ik o.a. trainingen aan professionals uit de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Daarnaast train ik ook mondzorgprofessionals, zoals tandartsen en orthodontisten, in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik kan ervan genieten als mensen geïnspireerd…
Meer informatie over Wietske Oosterhuis

Welkom bij TIMM Consultancy

TIMM Consultancy is een opleidingsinstituut die werkt met experts op het gebied van veiligheidsplanning en conflicthantering. Graag denken we mee over ingewikkelde vraagstukken, complexe casuïstiek, innovatieve projecten en implementatie of scholingsplannen. We vinden het belangrijk om feeling te hebben met de praktijk, zodat we niet alleen theoretisch een goed verhaal hebben maar het handelen ook kunnen onderbouwen aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Lees verder over Timm

Timm opleidingen

TIMM Consultancy organiseert zelf diverse trainingen waarvoor u zich individueel in kunt schrijven (zie trainingsagenda) en biedt incompany trainingen.

Samenwerken aan Veiligheid

Als je in een dossier leest dat iemand iets ingrijpends heeft meegemaakt ga je dat dan nog weer bespreekbaar maken? Volgens Nanda is het enorm belangrijk om traumasensitief te werken. Dat je oog hebt voor de gebeurtenissen in het leven… Lees verder...

Gespreksvoering met ouders en kinderen bij een complexe scheiding

Als je in een dossier leest dat iemand iets ingrijpends heeft meegemaakt ga je dat dan nog weer bespreekbaar maken? Volgens Nanda is het enorm belangrijk om traumasensitief te werken. Dat je oog hebt voor de gebeurtenissen in het leven… Lees verder...

Kwetsbaar gezin, goed genoeg ouderschap

Als je in een dossier leest dat iemand iets ingrijpends heeft meegemaakt ga je dat dan nog weer bespreekbaar maken? Volgens Nanda is het enorm belangrijk om traumasensitief te werken. Dat je oog hebt voor de gebeurtenissen in het leven… Lees verder...