fbpx

#023 Summer Koster en Margreet Timmer – Botsende belangen

Iedere jeugd- en gezinsprofessional heeft in zijn werk te maken met botsende belangen. Het handelen of niet handelen heeft altijd gevolgen. Er zijn genoeg situaties waarin er zowel voor het een als ook voor het ander iets te zeggen is.

Herken je dit in je eigen werk dan heb je wellicht veel aan het moreel beraad. Dat helpt om op methodische en gestructureerde wijze diverse handelingsalternatieven naast elkaar te leggen om te komen tot onderbouwde en gedragen besluitvorming.

In deze podcast van TIMM Consultancy een gesprek tussen Summer Koster en Margreet Timmer. 

Veel luister plezier!

De kunst van oprecht contact maken

In gesprek gaan met ouders bij signalen van kindermishandeling is geen makkelijke opdracht. Vraag jij je bijvoorbeeld ook wel eens af hoe iemand er nou toe kan komen om zijn eigen kind te mishandelen? Wat daaraan ten gronde slag heeft gelegen? En denk je dan ook stiekem wel eens dat het wel hele slechte ouders moeten zijn?

Het is een kunst om in contact te komen en samenwerking te vinden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Als je het onderwerp bespreekbaar wilt maken, kun je zomaar te maken krijgen met je eigen ongemak of een muur van weerstand bij ouders.

Als je ouders kunt zien in zowel hun kwetsbaarheid als in hun kwaliteiten, en zowel in hun falen als in hun veerkracht. Als ouders die betrokkenheid ervaren, vergroot je de kans op samenwerking en beweging.

Na deze training:

  • Weet je wat jij kunt doen, zodat ouders zich gehoord en gezien voelen in hun ouderschap.
  • Ken je de dynamiek die er achter schuilgaat waardoor je er makkelijker over in gesprek komt met ouders.
  • Leer je eenvoudige modellen toe te passen in je gesprekken zodat ook jij met meer ontspanning en lichtheid de gesprekken aan kunt gaan.