Agenda

Om het ook voor individuele deelnemers mogelijk te maken om onze trainingen te volgen verzorgen we naast incompany trainingen ook trainingen met open inschrijving. Meestal zullen deze, centraal gelegen, in Utrecht gegeven worden. Wilt u deelnemen aan een van de opleidingen? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in dan nemen wij contact met u op.

Mocht het aanbod dat u zoekt nog niet opgenomen zijn in de planning laat ons dan weten welke opleiding u zou willen volgen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – mediators

Cursus voor mediators Ben je als mediator wel in staat om geweld in afhankelijkheidsrelaties bij partijen te signaleren? Wat is jouw verantwoordelijkheid in het signaleringsproces en hoe verhoud zich dat tot je onpartijdigheid en neutraliteit? Feit is dat het signaleren… Lees verder...

Spits je oren!

Praten met kinderen over kindermishandeling Bijna alle professionals die ik spreek zijn het er mee eens dat dit moet gebeuren. En toch gebeurt het te weinig. Wordt het uitgesteld of overgedragen aan andere professionals. Vaak zien mensen er tegen op,… Lees verder...

Kind en scheiding

Positie van het kind, bij scheiding van de ouders, in het mediationproces Ga je als mediator nou wel of niet gesprekken met de kinderen voeren en zo ja wat moet je dan allemaal weten en kunnen? Hoe zorg je dat… Lees verder...

Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling

Basistraining Samenwerken aan Veiligheid Veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten, feiten… Lees verder...

Samenwerken aan Veiligheid

Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd op o.a. Signs of Safety en Partnering for Safety) wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener,… Lees verder...

Basistraining beroepscode en tuchtrecht

Basistraining Beroepscode en tuchtrecht Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Om die best mogelijke hulp te realiseren, werken… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen?

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling In gesprek gaan met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen kunnen we er echter niet… Lees verder...

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht

Verdiepingstraining Beroepscode en tuchtrecht Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Om die best mogelijke hulp te realiseren, werken… Lees verder...

Een veiligheidsplan maken; clientparticipatie en multidisciplinair samenwerken

Verdiepingstraining De medewerkers van Veilig Thuis, wijkteams, jeugd- en gezinsteams en CJG’s hebben in hun praktijk regelmatig te maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de aangemelde cliënten. Dit levert praktische vragen… Lees verder...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – mediators

Cursus voor mediators Ben je als mediator wel in staat om geweld in afhankelijkheidsrelaties bij partijen te signaleren? Wat is jouw verantwoordelijkheid in het signaleringsproces en hoe verhoud zich dat tot je onpartijdigheid en neutraliteit? Feit is dat het signaleren… Lees verder...