Agenda

Om het ook voor individuele deelnemers mogelijk te maken om onze trainingen te volgen verzorgen we naast incompany trainingen ook trainingen met open inschrijving. Meestal zullen deze, centraal gelegen, in Utrecht gegeven worden. Wilt u deelnemen aan een van de opleidingen? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in dan nemen wij contact met u op.

Mocht het aanbod dat u zoekt nog niet opgenomen zijn in de planning laat ons dan weten welke opleiding u zou willen volgen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

Een veiligheidsplan maken; clientparticipatie en multidisciplinair samenwerken

Verdiepingstraining De medewerkers van Veilig Thuis, wijkteams, jeugd- en gezinsteams en CJG’s hebben in hun praktijk regelmatig te maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de aangemelde cliënten. Dit levert praktische vragen… Lees verder...

Beroepscode en Tuchtrecht (basis en verdieping)

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig… Lees verder...

Beroepscode en tuchtrecht (kindbehartigers)

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek specifiek voor de Kindbehartigers Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals… Lees verder...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – mediators

Cursus voor mediators Ben je als mediator wel in staat om geweld in afhankelijkheidsrelaties bij partijen te signaleren? Wat is jouw verantwoordelijkheid in het signaleringsproces en hoe verhoud zich dat tot je onpartijdigheid en neutraliteit? Feit is dat het signaleren… Lees verder...

Beroepscode en Tuchtrecht (basis en verdieping)

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig… Lees verder...

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Kinderen die een complexe scheiding van hun ouders meemaken lopen een verhoogd risico op problemen bij opgroeien. Per jaar komen er ±50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de complexe scheiding dat er… Lees verder...

Words and Pictures

Veiligheidsplan in woord en beeld Middels een woord en beeld verhaal (Words and Pictures, Susie Essex e.a.) kun je samen met ouders komen tot een gezamenlijk verhaal. Dit verhaal kan verschillende doelen hebben. Zo kan het zich onder andere richten… Lees verder...

Samenwerken aan Veiligheid

Samenwerken aan Veiligheid wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar… Lees verder...

Beroepscode en Tuchtrecht (basis en verdieping)

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig… Lees verder...

Kind en scheiding

Positie van het kind, bij scheiding van de ouders, in het mediationproces Ga je als mediator nou wel of niet gesprekken met de kinderen voeren en zo ja wat moet je dan allemaal weten en kunnen? Hoe zorg je dat… Lees verder...

Spits je oren!

Praten met kinderen over kindermishandeling Bijna alle professionals die ik spreek zijn het er mee eens dat dit moet gebeuren. En toch gebeurt het te weinig. Wordt het uitgesteld of overgedragen aan andere professionals. Vaak zien mensen er tegen op,… Lees verder...

Wat kunnen kinderen ons vertellen?!

Praten met kinderen over kindermishandeling Praten met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen* kunnen we er echter niet omheen.… Lees verder...