Basistraining beroepscode en tuchtrecht

 Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Dit zijn o.a. de vakinhoudelijke richtlijnen  en verschillende wetgeving. Aan de ene kant geeft  de beroepscode en het tuchtrecht een  zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

Vakinhoudelijke richtlijnen

Op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten onderbouw je je handelen. Vakinhoudelijke kennis vind je onder andere in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals handvaten hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Beroepscode

Bovendien is er vanuit de beroepsgroep een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Want in het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Dus doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Indien de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals in aanmerking willen komen voor herregistratie moeten zij een geaccrediteerde training beroepsethiek volgen. Nadat zij deze basis- en verdiepingstraining gevolgd hebben voldoen ze aan de eisen voor herregistratie. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Daardoor twee modules voldoen aan deze eisen.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. Daarnaast bespreken we welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen. Ook zal je ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen en hierin verantwoorde keuzes te maken.

Inhoud van de training
  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Verantwoorden van je keuzes
  • Het gebruik van een moreel beraad
Data en locatie

13 juni 2019 van 9 tot 13 uur Lijsterstraat 8 te Smilde (de verdiepingstraining is op 4 juli)

Kosten

€ 185 per persoon (bij gelijktijdige aanmelding voor de basis- en verdiepingstraining samen € 350)

Accreditatie

Accreditatie SKJ 13 punten voor de basis- en verdiepingstraining samen (basistraining los is 6 punten)

Docent

Summer Koster

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding