fbpx

Beroepscode en Tuchtrecht (basis en verdieping)

Professionele standaarden en beroepsethiek (basis- en verdiepingstraining)

vinkje Leer de artikelen van je beroepscode toe te passen.
vinkje Weet wat de richtlijnen jeugdzorg zijn.
vinkje Weet wat er van jou als professional verwacht wordt binnen je beroepscode en wat tuchtrecht inhoudt.

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Dit zijn onder andere de vakinhoudelijke richtlijnen en verschillende wetgeving. Aan de ene kant geeft de beroepscode en het tuchtrecht een zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

Wanneer         6 en 20 april 2020
Waar               BCN Lübeckplein 21 8017 JZ Zwolle
Kosten             € 350 (€ 185 per module)
Accreditatie   SKJ 13 punten
Trainer            Summer Koster
Voor wie         Jeugdzorgprofessionals

Vakinhoudelijke richtlijnen

Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je onder andere in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals mogelijkheden hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Beroepscode

Bovendien is er vanuit de beroepsgroep een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdprofessionals. In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Je leert hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. Daarnaast bespreken we welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen. Je zult ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen.

Inhoud van de basistraining
  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Verantwoorden van je keuzes
  • Het gebruik van een moreel beraad
Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Doordat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en je handelen en kennis toetst bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Onder andere maak je hierbij gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.

Inhoud van de verdiepingstraining
  • Introductie van de richtlijnen
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?
Toetsing

Een toets maakt onderdeel uit van de training, deze moet met een voldoende beoordeeld worden.
Met het volgen van de basis- en verdiepingscursus en het behalen van de toets voldoen jeugdprofessionals aan de voorwaarden van de verplichte training voor herregistratie bij het SKJ.

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast met Summer Koster.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder