fbpx

Beroepscode en Tuchtrecht (basis en verdieping)

Professionele standaarden en beroepsethiek

vinkje Leer de artikelen van de beroepscode toe te passen.
vinkje Weet wat de richtlijnen jeugdzorg zijn en hoe je ze kunt toepassen.
vinkje Weet wat er van jou als professional wordt verwacht binnen de beroepscode en het tuchtrecht.

Wanneer          9 en 23 maart 2020 van 9 tot 13 uur
Waar                 Assen (locatie volgt)
Kosten              € 350
Accreditatie   13 punten voor beide dagdelen samen (€ 185 per dagdeel)
Trainer             Summer Koster
Voor wie          Jeugdzorgprofessionals

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Dit zijn onder andere de vakinhoudelijke richtlijnen en verschillende wetgeving. Aan de ene kant geeft de beroepscode en het tuchtrecht een zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

Vakinhoudelijke richtlijnen

Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals mogelijkheden hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Beroepscode

Bovendien is er vanuit de beroepsgroep een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Want in het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Dus doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Indien de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals in aanmerking willen komen voor herregistratie moeten zij een geaccrediteerde training beroepsethiek volgen. Nadat zij deze basis- en verdiepingstraining gevolgd hebben voldoen ze aan de eisen voor herregistratie. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Daardoor twee modules voldoen aan deze eisen.

Basistraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Tijdens deze eerste bijeenkomst leer je hoe je aan de hand van richtlijnen en artikelen uit de beroepscode bewuste keuzes kunt maken. Daarnaast bespreken we welke ethische dilemma’s je tegen kunt komen en je zult ervaren hoe een moreelberaad kan helpen om deze dilemma’s onder de loep te nemen. Want het is belangrijk hierin verantwoorde keuzes te maken.

Inhoud van de training

Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
Verantwoorden van je keuzes
Het gebruik van een moreel beraad

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Doordat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en je handelen en kennis toetst bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Onder andere maak je hierbij gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen.

Inhoud van de training

Kennisquiz
Introductie van de richtlijnen
Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

Toetsing

Ten slotte zullen de deelnemers na de training deel nemen aan een moreel beraad (of er een organiseren) en schrijven daar een reflectie verslag over die zij naar de docent mailen. Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden. Als dat de eerste keer nog niet gelukt is krijg je een herkansing.

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast met Summer Koster.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder