fbpx

Beroepscode en tuchtrecht

Cursus Professionele standaarden en beroepsethiek

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Onder andere de vakinhoudelijke richtlijnen en verschillende wetgeving geven de kaders. Aan de ene kant geeft de beroepscode en het tuchtrecht een zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

date_range 8 en 22 december 2021 van 9 tot 13 uur Nog 7 plekken
placeOnline
euro€ 425 voor beide dagdelen € 225 per dagdeel
control_pointAccreditatie SKJ 13 punten voor beide dagdelen samen
person_pinKlariena Bouma
group_addJeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals

13 

Vakinhoudelijke richtlijnen

 

Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals mogelijkheden hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Bovendien is er vanuit de beroepsgroep een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Want in het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Dus doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Indien de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals in aanmerking willen komen voor herregistratie moeten zij een geaccrediteerde training beroepsethiek volgen. Nadat zij deze basis- en verdiepingstraining gevolgd hebben voldoen ze aan de eisen voor herregistratie. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Deze twee modules voldoen aan deze eisen.

Inhoud van de cursus

Basistraining
  • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
  • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Verantwoorden van je keuzes
  • Het gebruik van een moreel beraad
Verdiepingstraining
  • Kennisquiz
  • Introductie van de richtlijnen
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?
Toetsing
 Ten slotte zullen de deelnemers na de training deel nemen aan een moreel beraad (of er een organiseren) en schrijven daar een reflectie verslag over die zij naar de docent mailen. Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden. Als dat de eerste keer nog niet gelukt is krijg je een herkansing.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder