fbpx

Complexe scheidingen progressiegericht benaderen

Kinderen die een complexe scheiding van hun ouders meemaken lopen een verhoogd risico op problemen bij opgroeien. Per jaar komen er ±50.000 minderjarige scheidingskinderen bij in Nederland. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de complexe scheiding dat er ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, minder geld te besteden, verhuizing, een deel van de familie niet meer zien, van school veranderen, etc. (Spruijt 2013). De gezinsleden moeten een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer ouders strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd is tussen de ouders.

Professionals voelen vaak de onmacht van de betrokken volwassenen en kinderen en weten onvoldoende hoe zij ouders en hun kinderen in deze overgangsperiode moeten begeleiden. Zij hebben behoefte aan training o.a. gericht op gespreksvoering met ouders en kinderen.
Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de positionering van de professional, het in kaart brengen en bespreken van de ontwikkelingstaken van kinderen, het signaleren van veiligheidsrisico’s en aandacht voor de gevolgen van scheidingen voor het kind. Dit vraagt vooral om meerstemmigheid van de professionals.

Centrale thema’s bij deze training zijn; verantwoord scheiden en goed ouderschap. Je leert om de-escalerende gesprekken te voeren, o.a. door het ouderschap centraal te stellen en de conflicten te externaliseren. We gaan veel oefenen met gespreksvoering en het gebruik van de diverse tools en het geven van psycho-educatie.

Inhoud van deze tweedaagse cursus:

 • Visie ten aanzien van het begeleiden van gezinnen bij scheiden
 • Kennis m.b.t.:
  – Proces van scheiden
  – Stadia van een scheiding en de scheidingsmelding
  – Psycho-educatie, Escallerende conflicten, window of tolerance, demonisering en kwetsbaarheidscyclus
  – Gevolgen voor kinderen
 • Gespreksvaardigheden in gesprekken met ouders
  – Bemiddeling
  – Externaliseren
  – Visueel werken
 • Gesprekken met kinderen; Kinderen in hun kracht zetten

Doelgroep
Professionals werkzaam binnen o.a. Jeugd- en gezinsbescherming, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, wijkteams of jeugdzorg.

Data en locatie
1 en 15 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur BCN CS Catharijnesingel 48 te Utrecht

Kosten
€ 495 per persoon, inclusief catering en reader.

Docent
Wietske Oosterhuis

Accreditatie
SKJ 21.50 punten voor het opleidingstraject
MfN kan desgewenst aangevraagd worden

 

Aanmelden voor deze opleiding

Verder