fbpx

De Jeugdwet

Opleiding voor jeugdprofessionals

Als jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar wanneer mag je informatie delen over jouw casus en met wie? Wie mag jeugdhulp aanvragen? Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van een jeugdprofessional? En wie is verantwoordelijk voor de kosten? Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in de jeugdwet.

date_range 4 en 11 oktober 2021 van 9 tot 12 uur  9 plekken
placeOnline
euro€ 199
control_pointSKJ 10.50 punten
person_pinKlariena Bouma 
group_addJeugdprofessionals, casemanagers Jeugd, medewerkers wijkteam, e.a.

Wat levert de training op?

Als jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar wanneer mag je informatie delen over jouw casus en met wie? Wie mag jeugdhulp aanvragen? Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van een jeugdprofessional? En wie is verantwoordelijk voor de kosten? Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in de jeugdwet.

De jeugdwet heeft een open karakter wat betekent dat er veel van de jeugdprofessional gevraagd wordt. Je hebt veel verschillende mogelijkheden om je werkzaamheden in relatie met de jeugdige en zijn gezin te realiseren. Maar wat betekent de jeugdwet dan voor jouw praktijk? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid en wat wordt er met specifieke termen bedoeld? En hoe zit dat met een SKJ-registratie?

Tijdens de training gaan we dieper in op de contouren en mogelijkheden van de jeugdwet en staat jouw rol als professional en de autonomie die je als professional in de jeugdwet hebt centraal. We gaan o.a. in op de mogelijkheden om informatie te delen en de norm van de verantwoorde werktoedeling. We kijken naar de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de professional en de organisatie en de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de gemeente. Ook het principe woonplaats beginsel en de wettelijke aanpassingen daarin komen aanbod.

Inhoud van de cursus

 • Uitgangspunten van de jeugdwet
 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Nederland georganiseerd?
 • Woonplaatsbeginsel, norm van de verantwoorde werktoedeling, rol
  artsen, gemeente en gecertificeerde Instelling.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
 • Omgaan met privacygevoelige informatie
 • Preventie, jeugdhulp en dwang- en drangmaatregelen
 • Aan de hand van casuïstiek aan de slag met de jeugdwet

Inhoud van de cursus

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Daarom werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders. Onder andere de vakinhoudelijke richtlijnen en verschillende wetgeving geven de kaders. Aan de ene kant geeft de beroepscode en het tuchtrecht een zekere handelingsruimte. Maar aan de andere kant neemt daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen toe.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Kennis over beroepsethiek; beroepscode en tuchtrecht
 • Toepassen van kennis op dilemma’s van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
 • Verantwoorden van je keuzes
 • Het gebruik van een moreel beraad

Kosten losse module € 185

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor de jeugdprofessional. Want in het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Doordat je regelmatig op je eigen handelen reflecteert en je handelen en kennis toetst bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Onder andere maak je hierbij gebruik van de vakinhoudelijke richtlijnen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Kennisquiz
 • Introductie van de richtlijnen
 • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
 • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
 • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

Kosten losse module € 185

Als jeugdprofessional geef je uitvoering aan de Jeugdwet. Maar wat houdt die wet precies in? Wat is de achtergrond en het doel van de wet? En hoe heb jij er al professional in de praktijk mee te maken? Vaak ga je als jeugdprofessional gewoon aan de slag met de jeugdige en de gezinnen om te inventariseren welke hulp nodig is. Je weet wel dat er een jeugdwet is, maar wat die nou precies inhoudt?

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Uitgangspunten van de jeugdwet
 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Nederland georganiseerd?
 • Woonplaatsbeginsel, norm van de verantwoorde werktoedeling, rol
  artsen, gemeente en gecertificeerde Instelling.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
 • Omgaan met privacygevoelige informatie
 • Preventie, jeugdhulp en dwang- en drangmaatregelen
 • Aan de hand van casuïstiek aan de slag met de jeugdwet

Kosten losse module € 275

Om de aard en ernst van de vraag van het kind en/of de ouders(s) te verkennen werk je procesmatig en transparant. De eerste stap is het verduidelijken van de hulpvraag en het verzamelen van informatie. Daarna volgt de analyse en het vaststellen van het gewenste resultaat om uiteindelijke te komen tot een plan. Tijdens deze module staat de richtlijn samen beslissen over passende zorg centraal. Een goeie vraagverheldering wordt gemarkeerd als startpunt van het proces en verdient extra aandacht en zorgvuldigheid om de vraag achter de vraag te verhelderen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Richtlijnen jeugdhulp: samen beslissen
 • Zeven stappen in besluitvorming
 • Vraagverheldering en motiverende gespreksvoering
 • Methodisch en transparant handelen
 • CAF-common assessment framework
 • Basishouding van de professional om een constructieve samenwerkingsrelatie op te bouwen
 • Formuleren van een gezamenlijke hulpvraag

Kosten losse module € 395

Ouders worstelen allemaal wel eens met opvoedvragen of vragen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Met deze vragen kunnen ze terecht bij de jeugdprofessional. Om zicht te krijgen op dat wat nodig is, ga je in gesprek met de jeugdige en het gezin. Gedurende het proces verhelder je de vraag, breng je de zorgen en krachten in kaart, stel je doelen op en neem je een beslissing of en zo ja welke hulp nodig en passend is. Vervolgens wordt de hulp uitgevoerd en geëvalueerd. Wat vraagt elke stap in dit beslisproces van jou als jeugdprofessional qua houding, kennis en vaardigheden?

In dit gehele proces van samen beslissen is het belangrijk dat er een samenwerking ontstaat en de jeugdprofessional de jeugdige en de ouders betrekt bij dit proces. Actieve deelname van ouders en jeugdigen bevordert het effect van de hulpverlening.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Wat is belangrijk bij samenwerken en samen beslissen
 • Taak en rol van de jeugdprofessional
 • In gesprek met ouders en jeugdigen wanneer ze een indicatie of beschikking nodig hebben
 • 7 stappen in het beslisproces
 • Hulpmiddelen toepassen in het proces van samen beslissen
 • Vastleggen van de stappen in een ondersteuningsplan
 • Veiligheid van de jeugdige
 • Eigen regie en eigen kracht
 • Rapportage
 • Valkuilen van de professional; reddersdriehoek en winnaarsdriehoek
 • Samenwerking bevorderen ook als er weerstand is

Kosten losse module € 595

Ervaar je ook wel eens dat er aan je getrokken wordt als jeugdprofessional? En dat het best ingewikkeld werk is en veel van je vraagt? In deze hectische tijd is het een uitdaging om tijd te nemen om kwaliteit te leveren en daarnaast goed voor jezelf te zorgen. Je dag is volgepland met allerlei verschillende taken en werkzaamheden. De ene taak gaat je makkelijk af en levert je energie op terwijl je andere taken lastig vindt en hierdoor werkdruk of zelfs werkstress ervaart. Ondertussen probeer je ook bij te blijven ten aanzien van alle nieuwe ontwikkelingen en voel je je soms best kwetsbaar in de ingewikkelde casuïstiek en complexe vraagstukken.

Doordat we stil staan bij jou in de rol van professional en we je laten reflecteren op jouw handelen weet je waar je ontwikkelingspunten liggen en welke stappen je moet zetten om daar te komen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en wat je graag zou willen ontwikkelen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Leerstrategieën en leercurve
 • Grenzen en mogelijkheden in je werk; moet ik dat nu doen?
 • Wat zijn voor jou energiegevers en vreters
 • Regie en autonomie; cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Lastige gesprekken
 • Transactionele analyse; de verschillende rollen (ouder, volwassene, kind)
 • Afstand en nabijheid
 • Samenwerken in een team
 • Stilstaan en reflecteren in de dagelijkse hectiek, hoe doe je dat?

Kosten losse module € 595

Goede communicatie is de basis van alle begeleiding of hulpverlening. Als jeugdprofessional krijg je te maken met cliënten die niet geheel gemotiveerd zijn voor verandering noch dat ze enig probleembesef hebben. Vaak noemen we dat weerstand of gebrek aan inzicht. Hoe ga je dan toch in gesprek? Of zou je er ook anders naar kunnen kijken? Hoe zorg je ervoor dat je de cliënt niet verliest? Motiverende gespreksvoering kun je juist dan inzetten. Het biedt handvatten om mensen te laten reflecteren op hun situatie en om te praten over veranderingen zodat zij hun patronen kunnen onderzoeken en zo nodig veranderen.

De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Motiverende gespreksvoering (o.a. draaideur model).
 • Gespreksmodellen
 • Gesprekstechnieken in de dagelijkse praktijk van de jeugdprofessional
 • Meerstemmige houding (meerzijdig partijdigheid)
 • Werken met eigen casuïstiek
 • Gesprekken oefenen met behulp van een trainingsacteur

Kosten losse module € 395

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast met Summer Koster.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder