Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bijna 5 jaar werken we nu met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, na een onderzoek door dhr. Sprokkereef[1] is besloten dat er verbeteringen doorgevoerd moesten worden. Er komt steeds meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een groeiend bewustzijn t.a.v. signalen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een volgende stap is dat professionals elkaar beter weten te vinden zodat er goed samengewerkt wordt, er meer één taal gesproken wordt en er nog meer systematisch en transparant gewerkt gaat worden. Het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat hierbij helpen.

Per 1 januari 2019 is een afwegingskader een essentieel onderdeel van de meldcode en zijn organisaties verplicht om een afwegingskader te hanteren. De verschillende beroepsgroepen hebben ieder een afwegingskader geschreven, van 1 juli tot en met 31 december 2018 gaan alle professionals hiermee proefdraaien.

Aangezien eerder geweld een goed voorspeller voor toekomstig geweld is[2], is het belangrijk dat er een organisatie is waar alle signalen samenkomen; Veilig Thuis. De angst van veel professionals is dat je dan geen zeggenschap meer hebt of dat je het contact met de cliënt kwijt raakt wanneer je gaat melden bij Veilig Thuis. Dat maakt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een goede samenwerkingsrelatie, met zowel je cliënt als met Veilig Thuis, maak je zorgen bespreekbaar!
Tijdens deze bijscholingsbijeenkomst gaan we aan de slag met de verbeterde meldcode. Je krijgt informatie over de wijzigingen, de rationale achter deze verbeteringen en we gaan met elkaar aan de hand van casuïstiek aan de slag met het afwegingskader. Het is dan ook erg fijn als je zelf actuele casuïstiek in kunt brengen.

Inhoud van de bijscholing; Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De verbeterde meldcode
Het afwegingskader
Verschil tussen acute en structurele onveiligheid
Wat te doen na een disclosure
Participatie van kinderen
Radarfunctie van Veilig Thuis
Casuïstiek bespreken
Multidisciplinair samenwerken

Data en locatie
6 februari 2019 van 9.30 tot 12.30 uur bij BCN CS Catharijnesingel 48 te Utrecht
De training kan ook bij jou op locatie gegeven worden als incompany training.

Doelgroep
Professionals werkzaam binnen het onderwijs, jeugd- en gezinsteams, CJG, maatschappelijk werk en jeugdhulp

Kosten
€ 110 per persoon
De bijscholing kan ook bij u op locatie verzorgd worden, op aanvraag sturen we je een offerte.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ

Docent
Summer Koster

[1] Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis (2016)
[2] Zie bijvoorbeeld: L. van Reemst, T.F.C. Fischer en J.D.M. van Dongen: Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. Een literatuurscan. Den Haag/Rotterdam, WODC/Erasmus Universiteit, 2013.

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding