Kwetsbare gezinnen, goed genoeg ouderschap?!

Kwetsbare gezinnen, goed genoeg ouderschap?! ontwikkeling van kinderen veilig stellen.

Medewerkers van wijk-, buurt- of gebiedsteams of van CJG’s krijgen binnen hun werkzaamheden ook te maken met gezinnen waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling of veiligheid van kinderen/jeugdigen en hun gezin, kwetsbare gezinnen. Samen met het gezin wordt gekeken wat nodig is om te zorgen voor veiligheid.

Ontwikkeling van kinderen veiligstellen
Er zijn situaties waarin de medewerker vanuit een professioneel oogpunt een inschatting maakt dat er meer nodig is dan ouders op dit moment aangeven. Situaties waarin de medewerker zorgen heeft over de ontwikkeling van de kinderen en ouders die hierin niet adequaat (kunnen) handelen. Deze zorgen moeten met het gezin besproken worden, inzichtelijk gemaakt worden en wanneer de zorgen blijven bestaat moet er een plan opgesteld worden. In dit plan komt te staan op welke wijze de zorgen over de kinderen weggenomen kunnen worden.

Vragende, onderzoekende houding
Samenwerken aan Veiligheid maakt gebruik van de sterke kanten van de ouders (zelfsturing en eigen kracht) en van de aanwezige hulpbronnen (het familiaire- en sociale netwerk). Hiermee wordt de cliënt in zijn kracht gezet en wordt aangesloten bij de oplossingen die bij hen passen. Deze oplossingen zijn vaak gebaseerd op eerdere successen van het gezin. Het is een concrete, praktische benadering waarin zowel de cliënten als de professionals op zoek gaan naar de aanknopingspunten voor verandering. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van praktische hulpmiddelen en documenten.

Tijdens de training zullen diverse werkvormen gebruikt worden zodat direct geoefend kan worden met de aangereikte informatie. We maken o.a. gebruik van het raamwerk Samenwerken aan Veiligheid, de Drie Huizen, netwerk bijeenkomst.

Inhoud van de tweedaagse opleiding

Dag 1: De situatie in kaart brengen
Onderzoekende houding; uitgangspunten en praktijkelementen
Gebruik van het raamwerk tijdens gesprekken met ouders
Situatie in kaart brengen met kinderen middels gebruik van de Drie Huizen

Dag 2: Een plan maken
Zorgen voor de toekomst, welke risico’s loopt het kind
Doelen opstellen met alle betrokkenen
Acties concretiseren; wie doet wat, waar, wanneer en hoe
Plan monitoren
De casuïstiek bespreking en werkbegeleiding

Data en locatie
30 en 31 augustus 2018 van 10 tot 16 uur, TIMM Consultancy Lijsterstraat 8 9422 KA Smilde

Kosten
€ 495 per persoon

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door het SKJ met 20.5 punten in het opleidingstraject

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding