fbpx

Samen onderweg naar stabiele veiligheid

Bijeenkomst voor begeleiders van de casuistiekbespreking

Ben jij aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling? Of begeleid jij wel eend de casuïstiek besprekingen van je team? Voor iedereen die het hulpmiddel Samen onderweg naar stabiele veiligheid in de praktijk wil gaan gebruiken organiseren we deze speciale bijeenkomst.

Na een korte uitleg gaan we aan de hand van de inbreng van een of meer deelnemers aan de slag met het hulpmiddel. We werken met een kleine groep. De bijeenkomst wordt geleid door Margreet Timmer, ontwikkelaar van dit hulpmiddel.

Na deze cursus:

date_range26 november 2021 van 9.30 tot 12.30 uur Nog 8 plekken
placeAssen
euro€ 225 inclusief het hulpmiddel Samenonderweg naar stabiele veiligheid
control_pointn.v.t.
person_pinMargreet Timmer
group_addJeugdprofessionals, casemanagers Jeugd, medewerkers wijkteam, e.a.

Wat levert de bijeenkomst op?

Samen onderweg naar stabiele veiligheid – Werken aan veiligheid bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer je samen met het gezin onderweg bent naar stabiele veiligheid doorloop je een heel traject. Werken aan veiligheid vraagt om langdurige betrokkenheid van de professionals. Dit kan soms wel anderhalf jaar duren. Het is dan fijn dat je team regelmatig meekijkt en je scherpt houdt. Want hoe voorkom je dat je blinde vlekken krijgt? En hoe ontwikkel je met elkaar een visie op veiligheid en dat wat daarvoor nodig is? Wanneer is het goed genoeg?

Allemaal hebben we een taak in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het creëren en borgen van veiligheid. We werken immers samen aan de veiligheid van de betrokkenen. De visie op gefaseerde ketenzorg helpt ons om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten te werken en is een waardevolle onderbouwing van ons werk. Om bij te dragen aan veiligheid, is het belangrijk om goed af te stemmen wie wat doet.

Gefaseerde aanpak

In fase 1 maak je afspraken die de directe veiligheid herstellen zodat betrokkenen geen nieuw letsel (schade) en/of trauma oplopen. De risicofactoren staan in fase 2 centraal. Deze breng je in kaart om samen te bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Het kan zijn dat hiervoor hulp(verlening) in gezet moet worden, maar deze hulp kan ook vanuit het eigen netwerk komen. In fase 3 richt je je op herstel en ontwikkeling van de gezinsleden. Je stopt niet eerder tot er stabiele veiligheid is gerealiseerd. Hiervoor maak je samen met alle betrokkenen een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.

Tijdens dit proces werk je samen met de betrokken gezinsleden, en ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de afspraken gaat en stelt deze bij wanneer dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling. Je kijkt wat er nodig is aan ondersteuning en zorgt soms voor een kader of een stok achter de deur.

It’s a journey not a product

Het werken aan veiligheid is volgens Andrew Turnell; “A journey not a product.” Het gaat om de reis die de betrokkenen maken en die jij als professional begeleidt. Tijdens deze reis werk je samen met alle betrokkenen stap voor stap aan verandering. Dit doe je net zolang tot alle betrokkenen veilig zijn. De reis die je maakt bestaat per fase uit 7 stappen.

De 7 stappen zijn in iedere fase;

1.casus doordenken,
2. gesprek met de betrokkenen,
3. sociaal netwerk in kaart brengen
4. risico-uitspraak en gewenste situatie formuleren,
5. netwerkberaad voorbereiden, 
6. netwerkberaad uitvoeren
7. evaluatie en verfijnen of bijstellen van het plan.

Het hulpmiddel voor de casuïstiekbespreking, Samen onderweg naar stabiele veiligheid, helpt je om samen met je team de stappen die nog gezet moeten te doordenken en te reflecteren op de stappen die al gezet zi

Inhoud van de cursus

  • De gefaseerde ketenaanpak; een korte introductie
  • De casuïstiekbespreking
  • Eigen casussen inbrengen en bespreken met de tool; Samen onderweg naar stabiele veiligheid
  • Focus op het stellen van vragen (oplossingsgericht)
  • Formuleren van helpende risico-uitspraken en de gewenste situatie

Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast met Margreet Timmer en Evie Daniels over de 7 stappen naar directe veiligheid

Aanmelden voor deze opleiding

Verder