Samenwerken aan Veiligheid

Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd op o.a. Signs of Safety en Partnering for Safety) wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. Het is gericht op zowel het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid.

Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Besluiten worden vaak genomen onder tijdsdruk doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen. Ouders hebben meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. De keuzemogelijkheden voor de beste interventie zijn beperkt en zelden optimaal. Verantwoordelijkheid en casusregie zijn niet altijd duidelijk.

Constructieve samenwerkingsrelatie

Met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen we komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Het is een oplossingsgerichte benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Tijdens de training wordt kennis t.a.v. veiligheidsplanning vergroot middels korte plenaire presentaties, het aanbieden van artikelen en het tonen van beeldmateriaal. Speciaal voor de opleiding zijn diverse opnames gemaakt van gesprekken die nodig zijn voor veiligheidsplanning. Vaardigheden worden vergroot middels diverse oefeningen; o.a. rollenspel en uitwerken casuïstiek. De deelnemers worden uitgedaagd om kritisch naar de eigen houding te kijken door discussie en reflectie. Er wordt continu de koppeling gemaakt tussen aangeboden stof en de praktijk van de deelnemers, er is volop ruimte om casuïstiek in te brengen

Inhoud van de vierdaagse opleiding Samenwerken aan Veiligheid:

Dag 1: Introductie en uitgangspunten Samenwerken aan veiligheid

 • Introductie
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Omgaan met weerstand
 • Framework – casuïstiek bespreking

Dag 2: Gesprekken met kinderen

 • Disclosure
 • Gesprekskaarten en introductie
 • Drie Huizen en andere tools

Dag 3: Samenwerken met het brede netwerk

 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken
 • De conferentie

Dag 4: Veiligheidsplannen concretiseren

 • Veiligheidsplan; benodigde stappen en voorwaarden
 • Voorbeeld
 • Words and Pictures
 • Verder in de praktijk
Data en locatie

7, 21 en 28 juni en 5 juli 2019 De Vluchtheuvel te Hilversum

Kosten

€ 775 per persoon

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd bij SKJ met 46 punten in het opleidingstraject en door NVO-NIP  K&J/OG herregistratie 28 punten, K&J/OG opleiding – behandeling 20 punten, K&J/OG opleiding – diagnostiek 6 punten, K&J/OG opleiding – overige taken 2 punten.

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding