fbpx

Samenwerken aan Veiligheid

Herstel van de veiligheid door het maken van een veiligheidsplan.

vinkje Leer hoe je, in samenwerking met alle betrokkenen, een veiligheidsplan moet maken.
vinkje Weet wat nodig is om de samenwerkingsrelatie op te bouwen met ouders en kinderen.
vinkje Krijg feedback op eigen casuïstiek waar je gedurende de cursus mee werkt.

Wanneer        20 april, 11 en 25 mei, 15 juni 2020 van 9.30 tot 16.30 uur
Waar               Utrecht (locatie volgt)
Kosten            € 925
Accreditatie  SKJ 13 punten en NVO-NIP 28 punten
Trainer            Drs. Nick Bisschops
Voor wie        Jeugdzorgprofessionals (HBO en WO), gedragsdeskundigen, behandelaren

Samenwerken aan Veiligheid wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. De benadering is onder andere gebaseerd op Signs of Safety en Partnering for Safety. Samenwerken aan Veiligheid is gericht op zowel het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld in situaties van huiselijke geweld ten eerste een plan gemaakt dat gericht is op de acute onveilig. Daarna volgt een plan gericht op de structurele onveiligheid.

Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen neemt men besluiten vaak onder tijdsdruk. Ook  hebben ouders meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. Ook is niet altijd duidelijk wie de casusregie voert en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Constructieve samenwerkingsrelatie

Aangezien we met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat is het belangrijk om te werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.  Ook is het een  benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Inhoud van de vierdaagse opleiding Samenwerken aan Veiligheid:

Dag 1: Introductie en uitgangspunten Samenwerken aan veiligheid

 • Introductie
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Omgaan met weerstand
 • Framework – casuïstiek bespreking

Dag 2: Gesprekken met kinderen

 • Disclosure
 • Gesprekskaarten en introductie
 • Drie Huizen en andere tools

Dag 3: Samenwerken met het brede netwerk

 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken
 • De conferentie

Dag 4: Veiligheidsplannen concretiseren

 • Veiligheidsplan; benodigde stappen en voorwaarden
 • Voorbeeld
 • Words and Pictures
 • Verder in de praktijk
Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast over het maken van veiligheidsplannen met Arianne Geuze.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder