Samenwerken aan Veiligheid

Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Besluiten worden vaak genomen onder tijdsdruk doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen. Ouders hebben meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. De keuzemogelijkheden voor de beste interventie zijn beperkt en zelden optimaal. Verantwoordelijkheid en casusregie zijn niet altijd duidelijk.

Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd o.a. op Signs of Safety en Partnering for Safety) biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. Het is gericht op zowel het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute of structurele onveiligheid.

Met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen we komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Het is een oplossingsgerichte benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Tijdens de training wordt kennis t.a.v. veiligheidsplanning vergroot middels korte plenaire presentaties en het aanbieden van artikelen. Vaardigheden worden vergroot middels diverse oefeningen; o.a. rollenspel en uitwerken casuïstiek. De deelnemers worden uitgedaagd om kritisch naar de eigen houding te kijken door discussie en reflectie. Er wordt continu de koppeling gemaakt tussen aangeboden stof en de praktijk van de deelnemers, er is volop ruimte om casuïstiek in te brengen

Inhoud van de vierdaagse opleiding:

Dag 1: Introductie en uitgangspunten Samenwerken aan veiligheid
Introductie
Oplossingsgerichte communicatie
Omgaan met weerstand
Framework – casuïstiek bespreking

Dag 2: Gesprekken met kinderen
Disclosure
Gesprekskaarten en introductie
Drie Huizen en andere tools

Dag 3: Samenwerken met het brede netwerk
Veiligheid
Systeemgericht werken
De conferentie

Dag 4: Veiligheidsplannen concretiseren
Veiligheidsplan; benodigde stappen en voorwaarden
Voorbeeld
Words and Pictures
Verder in de praktijk

Data en locatie
15 en 29 januari, 12 februari en 5 maart 2018
BCN CS Catharijnesingel 48 in Utrecht

Kosten
€ 995 per persoon

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd bij SKJ met 48.90 punten in het opleidingstraject en door NVO-NIP  K&J/OG herregistratie 28 punten, K&J/OG opleiding – behandeling 20 punten, K&J/OG opleiding – diagnostiek 6 punten, K&J/OG opleiding – overige taken 2 punten.

Docent
Drs. Nick Bisschops

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding