fbpx

Samenwerken aan Veiligheid

Herstel van de veiligheid door het maken van een veiligheidsplan

Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen neem je besluiten vaak onder tijdsdruk. Ook  hebben ouders meestal (nog) geen hulpvraag of motivatie voor hulp. Ook is niet altijd duidelijk wie de casusregie voert en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

date_range23 april, 7 en 27 mei, 11 juni 2021 van 9.30 tot 16.30 uur
placeDag 1 en 3 online, dag 2 en 4 in Utrecht
euro€ 925
control_pointSKJ 40 punten, NVO-NIP 28 punten en V&VN 28 punten
person_pinMargreet Timmer 
group_addJeugdzorgprofessionals (HBO en WO), gedragsdeskundigen, behandelaren

Wat levert de training op?

Samenwerken aan Veiligheid wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener met elkaar te integreren. De werkwijze is onder andere gebaseerd op Signs of Safety en Partnering for Safety en sluit erg goed aan bij de visie op gefaseerde ketenzorg. Samenwerken aan Veiligheid is gericht op zowel het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld in situaties van huiselijke geweld ten eerste een plan gemaakt dat gericht is op de acute onveilig. Daarna volgt een plan gericht op de structurele onveiligheid. Tijdens de training krijg jij alle tools in de vingers om goede veiligheidsplannen te maken!

Inhoud van de cursus

Dag 1: Introductie en uitgangspunten Samenwerken aan veiligheid

 • Introductie
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Omgaan met weerstand
 • Framework – casuïstiek bespreking

Dag 2: Gesprekken met kinderen

 • Disclosure
 • Gesprekskaarten en introductie
 • Drie Huizen en andere tools

Dag 3: Samenwerken met het brede netwerk

 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken
 • De conferentie

Dag 4: Veiligheidsplannen concretiseren

 • Veiligheidsplan; benodigde stappen en voorwaarden
 • Voorbeeld
 • Words and Pictures
 • Verder in de praktijk

Podcast

Samenwerken aan Veiligheid

Herstel van de veiligheid door het maken van een veiligheidsplan.

Constructieve samenwerkingsrelatie

Aangezien we met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat is het belangrijk om te werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.  Ook is het een  benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

Bij het bespreken van de zorgen gaat het over momenten waarop het ouders niet lukte om goed voor hun kinderen te zorgen. En bij krachten, de uitzonderingssituaties, wordt in kaart gebracht wat de momenten zijn geweest waarin het wel lukte om goed voor de kinderen te zorgen. Daarnaast is er oog voor risicofactoren en sterke kanten en hulpbronnen van het gezin. Door te focussen op de gewenste situatie ontstaat er duidelijkheid en hoop voor de toekomst. 

Tijdens de training gaan we kennis t.a.v. veiligheidsplanning vergroten middels korte plenaire presentaties, het aanbieden van artikelen en het tonen van beeldmateriaal. Ook zijn er speciaal voor de opleiding diverse opnames gemaakt van gesprekken die nodig zijn voor veiligheidsplanning. Vaardigheden worden vergroot middels diverse oefeningen; o.a. rollenspel en uitwerken casuïstiek. De deelnemers kijkt kritisch naar de eigen houding door discussie en reflectie. Doordat continu de koppeling gemaakt wordt tussen de aangeboden stof en de praktijk van de deelnemers is het geleerde direct toepasbaar en kun jij in de praktijk aan de slag!

Aanmelden voor deze opleiding

Verder