fbpx

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Van onveilig naar veilig en van lastig naar krachtig

Wanneer we onveiligheid in gezinnen signaleren en ons zorgen maken over de kinderen, willen we zo snel mogelijk de veiligheid herstellen. Vaak wordt er gefocused op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van ouders en kinderen binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Zo wordt er dan bijvoorbeeld voor gekozen om interventies die de opvoedvaardigheden versterken in te zetten. Dat geeft echter geen garantie op directe veiligheid waardoor de gezinsleden steeds nieuwe schade op blijven lopen en niet profiteren van de ingezette hulp. Maar wat helpt dan wel? Altijd een combinatie van veiligheidsplanning en risicotaxatie!

date_range30 oktober en 13 november 2020 van 9.30 tot 16.30 uur Nog 7 plekken
placeBCN Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht Corona proof
euro€ 595
control_pointSKJ 32 punten, NVO-NIP 16 punten
person_pinDrs. Arianne Geuze en Margreet Timmer
group_addJeugdzorgprofessionals; hbo en wo

Wat levert de training op?

Tijdens deze training verdiep je je kennis over veiligheidsplanning en risicotaxatie en verrijk je je vaardigheden t.a.v. gespreksvoering. Je vraagstelling is immers enorm belangrijk in het werken aan de samenwerkingsrelatie met ouders. We besteden aandacht aan het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

We gebruiken daarvoor verschillende tools en technieken; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning en de COMPLI-kaarten met een werkblad voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

COMPLI-kaarten

Inhoud van de cursus

  • Gefaseerde aanpak bij onveiligheid.
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning.
  • Vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk.
  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen.
  • Risicofactoren m.b.v. de COMPLI-kaarten inzichtelijk maken met ouders.
  • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Van onveilig naar veilig en van lastig naar krachtig

Veiligheidsplannen maken die de directe of structurele onveiligheid herstellen vraagt om een samenwerkingsrelatie met het gezin en goede afstemming tussen alle betrokken hulpverleners. Pas dan kunnen we geweld en verwaarlozing langdurig stoppen. Je moet weten wanneer je veiligheidsafspraken maakt en wanneer je kunt starten met de fase van hulpverlening die gericht is op de risicofactoren en de fase die gericht is op herstel.

Als ouders bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen soms te boos op hun kinderen worden. Of niet de energie hebben om voor hun kinderen te zorgen. Lukt het hen niet om te profiteren van hulpverlening gericht op reflectie en gedragsverandering. Daarnaast leiden dergelijke interventies pas op langere termijn tot gedragsverandering. 

Op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kun je goed aansluiten bij wat het gezin nodig heeft. 

Tijdens deze training verdiep je je kennis over veiligheidsplanning en verrijk je je vaardigheden t.a.v.  gespreksvoering. Immers je vraagstelling is enorm belangrijk in het werken aan de samenwerkingsrelatie met ouders.  We besteden aandacht aan het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

We gebruiken daarvoor verschillende tools en technieken; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning en de COMPLI-kaarten met een werkblad voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

Gedragsdeskundigen die in aanmerking willen komen voor accreditatie ontvangen nog een extra opdracht of bijeenkomst die in totaal 3 uur duurt. (extra kosten € 95)

Om deze training te kunnen volgen is het belangrijk dat je een basistraining Samenwerken aan Veiligheid of Signs of Safety hebt gevolgd.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder