fbpx

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Van onveilig naar veilig en van lastig naar krachtig!

vinkje Verdieping van je kennis over veiligheidsplanning.
vinkje Leer hoe je op een dialooggerichte manier de risicofactoren in kaart brengt.
vinkje Leer om met de COMPLI-kaarten te werken ontvang je eigen set!

Wanneer        27 maart en 17 april van 9.30 tot 16.30 uur
Waar                Utrecht
Kosten             € 525
Accreditatie  SKJ 32 punten, NVO-NIP 32 punten
Trainers          Drs. Arianne Geuze en Margreet Timmer
Voor wie         Jeugdzorgprofessionals; hbo en wo

Bij het vergroten van veiligheid binnen gezinnen zijn hulpverleners geneigd zich vooral te richten op veranderbaar actueel zorgelijk gedrag van kinderen en ouders binnen het gebied van eigen aandacht en expertise. Ze kiezen veelal voor interventies om opvoedvaardigheden te versterken, zelfs wanneer dat eerder niet of te weinig resultaat heeft gehad. Een breder perspectief op de problemen ontbreekt.

Denk aan ouders die bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen niet of nauwelijks de rust hebben om stil te staan bij hun opvoedgedrag. Laat staan de energie hebben om daarin verandering aan te brengen. Daarnaast leiden dergelijke interventies pas op langere termijn tot gedragsverandering. Op korte termijn worden de kinderen nog steeds geconfronteerd met het risicovolle gedrag van ouders. Bovendien is niet alle gedrag veranderbaar en is het bijvoorbeeld voor kinderen uit een gezin met ouders met een verstandelijke beperking van belang dat er steeds veilige volwassenen meekijken en meedoen in de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Veiligheidsplanning en risicotaxatie

Door onderscheid te maken tussen wat er enerzijds direct aan veiligheid voor kinderen nodig en waarvoor veiligheidsplanning belangrijk is, en anderzijds te kijken naar wat er op langere termijn nodig is om de veiligheid vast te houden met behulp van risicotaxatie kunnen bovengenoemde valkuilen worden ondervangen.

Veranderingsgerichte houding

Tijdens deze training versterken de deelnemers hun handelingsrepertoire en gespreksvoering. Hierbij is speciaal aandacht voor het werken vanuit een veranderingsgerichte houding met behulp van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte technieken.

Voor verdieping over gespreksvoering en visualisering van risico’s en veiligheid worden verschillende technieken toegelicht; ‘Assessmentframework van Partnering for Safety / Samenwerken aan Veiligheid voor veiligheidsplanning, de ‘Risico ballon’ en pictogrammen voor het in kaart brengen van risicofactoren die in het gezin spelen.

Om deze training te kunnen volgen is het belangrijk dat je een basistraining Samenwerken aan Veiligheid of Signs of Safety hebt gevolgd.

Inhoud van deze training
  • Het belang van onderscheid tussen acute risico’s voor de fysieke veiligheid van kinderen en structurele risicofactoren die ernstig bedreigend zijn voor ontwikkeling van kinderen en hun veiligheid van kinderen structureel ondermijnen,
  • Werken aan directe veiligheid door veiligheidsplanning, vormgeven aan veiligheidsplannen met input van ouders, kinderen, (professionele) netwerk, criteria om veiligheidsplannen aan te toetsen
  • Risicofactoren voor Kindermishandeling; kennen, herkennen en bespreken met als achtergrondkennis en werkwijze Care-nl,
  • Werken aan structurele veiligheid door risico gestuurde zorg, (verder) inventariseren van werkpunten en motiverende gesprekstechnieken.
Podcast

Wil je meer weten of deze opleiding, luister dan hier naar de podcast over het maken van veiligheidsplannen met Arianne Geuze.

Aanmelden voor deze opleiding

Verder