Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht

Verdiepingstraining Beroepscode en tuchtrecht

Ouders en jeugdigen die een beroep doen op hulp van jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals moeten er van uit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. Om die best mogelijke hulp te realiseren, werken professionals autonoom, transparant en zorgvuldig vanuit verschillende kaders; vakinhoudelijke richtlijnen, de beroepscode en wetten, dat geeft een zekere handelingsruimte maar daarmee ook een verantwoordelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen.

Vakinhoudelijke richtlijnen
Het goed onderbouwen van je handelen doe je op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten. Vakinhoudelijke kennis vind je o.a. in de richtlijnen in de jeugdhulp. Ethische dilemma’s zijn lastiger te duiden. Het is daarom erg belangrijk dat professionals handvaten hebben om hun ethische dilemma’s te bespreken

Beroepscode
Vanuit de beroepsgroep is er een beroepscode opgesteld, hierin zijn de beroepsethische normen vast gelegd die een professional bij de uitvoering van het werk in acht neemt.

Wettelijke kaders

De professional heeft zich te houden aan de wettelijke kader die er aan het beroep zijn verbonden. Sinds 1 januari 2015 geldt het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van de jeugdprofessional jegens betrokkenen centraal. Het doel van het tuchtrecht is dan ook de kwaliteit van het handelen van de individuele jeugdprofessional ten behoeve van betrokkenen te bewaken.

Voor de herregistratie van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals, in het beroepsregistratie van de SKJ, is een geaccrediteerde training beroepsethiek verplicht. Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek. Onderstaande twee modules voldoen aan deze eisen.

Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (4 uur)

Door regelmatig op je eigen handelen te reflecteren en je handelen en kennis te toetsen bij collega’s onderzoek je je eigen professionaliteit. Hierbij maak je gebruik van de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Hierbij is een lerende houding van groot belang, professionals die zich willen ontwikkelen en daar ook de ruimte voor nemen.

  • Kennisquiz
  • Introductie van de richtlijnen
  • Tuchtrecht en de praktijk van de jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Klachtrecht; Voor wie geldt wat en wat is het doel van klachtrecht
  • Koppeling naar de eigen praktijk; hoe geef je in je dagelijkse werk invulling aan je professionele autonomie?

Toetsing
Na de training nemen de deelnemers deel aan een moreel beraad (of er een organiseren) en schrijven daar een reflectie verslag over die zij naar de docent mailen.  Dit verslag moet met een voldoende beoordeeld worden, is dat niet het geval dan krijgt de deelnemer nog een herkansing.

Data en locatie
4 juli 2019 van 9 tot 13 uur Lijsterstraat 9 te Smilde (de basistraining is op 13 juni 2019)

Kosten
€ 185 per persoon (bij gelijktijdige aanmelding voor de basis- en verdiepingstraining samen € 350)

Accreditatie
Accreditatie SKJ 13 punten voor de basis- en verdiepingstraining samen. De verdiepingstraining los is 7 punten.

Docent
Summer Koster

Bekijk volledige agenda

Aanmelden voor deze opleiding