fbpx

Words and Pictures

Veiligheidsplan in woord en beeld

Middels een woord en beeld verhaal (Words and Pictures, Susie Essex e.a.) kun je samen met ouders komen tot een gezamenlijk verhaal. Dit verhaal kan verschillende doelen hebben. Zo kan het zich onder andere richten op;

 • Het maken van een eenduidige uitleg van de zorgen op niveau en in taal dat leeftijdseigen is en past bij het specifieke kind,
 • Eén lijn en openheid over afspraken uit het veiligheidsplan.

Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen, zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, eigen uithuisplaatsing of die van een broer(tje) en/of zus(je) zijn in het leven van jonge kinderen maken we gebruik van prentenboeken om hen dit uit te leggen.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid over hun eigen situatie. Het is belangrijk dat de gebeurtenissen in het leven van het kind uitgelegd worden middels een persoonlijk verhaal. Kinderen zijn enorm trots wanneer er door de belangrijke mensen uit hun leven speciaal voor hen een boekje is gemaakt. Dit alles moet gebeuren op het niveau en in taalgebruik dat past bij het kind.


Afbeelding getekend door Mona Vrielink

Niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig voor ouders en/of verzorgers, zelfs niet voor hulpverleners om aan kinderen uit te leggen wat er gebeurd is in het leven van het kind. Velen zijn al snel bang om het kind te veel te belasten. Ook ontbreekt het hen aan duidelijke en ook eenvoudige woorden om de gebeurtenissen uit te leggen. Wanneer blijkt dat het kind nooit uitgelegd heeft gekregen wat maakt dat hij niet meer thuis woont zal dat zelden vanuit onwil zijn geweest. Onmacht kan hieraan ten grond slag hebben gelegen. Ook ontstaat de indruk dat het kind het niet wil weten omdat het immers geen vragen stelt.

In de Words and Pictures worden de onderstaande elementen in ieder geval beschreven:

In deze training gaan we ons richten op het maken en gebruiken van ‘Words and Pictures’. Naast een korte uitleg over het ontstaan en het doel gaan we ook veel oefenen en verhalen maken voor kinderen. Deze cursusdag sluit goed aan bij de overige trainingen over veiligheidsplanning.

Inhoud van de eendaagse training Words and Pictures:

 • Words en Pictures, ontstaan en doel
 • Belangrijke thema’s; ontschuldigen, ouders nemen verantwoordelijkheid
 • Wat moeten kinderen ook weten
 • Veiligheidsafspraken uitleggen
 • Voorkomen van (her)traumatisering
 • Voorbeelden en ervaringen van de docent
 • Leren van elkaars verhalen en ook verbeter voorstellen geven
 • Oefenen met het maken van een woord en beeldverhaal, het verhaal van Joost of ruimte voor casuïstiek vragen
 • Immidiate story (het onmiddelijke verhaal); ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huisverbod of een uithuisplaatsing, direct uitleggen aan kinderen

Data en locatie
1 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur in Assen
De cursus wordt ook als incompany aanbod verzorgd.

Kosten
€ 245
Op aanvraag kan er een offerte gestuurd worden voor een incompany cursus.

Accreditatie
SKJ 11.50 punten
Register vaktherapie 9 punten

Aanmelden voor deze opleiding

Verder