Woord en beeldverhaal voor Jonathan, Lisa en Karim

woord en beeldverhaal

‘Wie woorden en beelden heeft bij nare gebeurtenissen in het leven, kan daarvan helen en is beter toegerust op de toekomst’ Jonathan is 7 jaar, heeft veel huiselijk geweld meegemaakt, en woont in een gezinshuis. Zijn moeder heeft net een baby gekregen en die woont wel bij haar. Lisa is 10 jaar en heeft het […]

Ingrid en Daisy – acute of structurele onveiligheid?

Ingrid en Daisy

Ingrid en Daisy deel 2 Samen met Ibram de casusregisseur van het wijkteam heeft Tom van Veilig Thuis gesprekken gehad met moeder Ingrid en Henk de vader van Daisy. De vertrouwensarts heeft Daisy gezien en de schaafwonden bekeken. Henk vertelt dat hij 10 maanden geleden weg is gegaan. Hij heeft het echt wel geprobeerd maar […]

Verliezen we het doel van veiligheidsvoorwaarden niet uit het oog?

Veiligheidsvoorwaarden

Een veiligheidsplan kan niet zonder veiligheidsvoorwaarden. Het geeft duidelijk de minimale vereisten aan waar het plan aan moet voldoen om iedereen gerust te stellen dat de veiligheid gewaarborgd is. Helaas worden er te vaak standaard voorwaarden gebruikt zoals; ‘ouders moeten beter met elkaar communiceren’ of ‘ouders mogen geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn’ […]

Risicotaxatie kindermishandeling

Risicotaxatie kindermishandeling

‘Niets over ons zonder ons, oplossingsgericht bespreken van risico- en veerkrachtfactoren met ouders in een gezin.’  Dat was de titel van de workshop over risicotaxatie die Margreet en ik gaven op het jaarcongres Huiselijk geweld in Ede, 23 november jl. De discussies en vragen leverden een mooi inkijkje op in de drempels en dilemma’s bij […]

Durf ernaar te vragen

Durf ernaar te vragen

Durf ernaar te vragen Jongeren in onveilige situaties roepen ons op: ‘Durf te vragen wat we meemaken. Durf vragen te stellen over hoe ons dagelijkse leven eruitziet en dat je ervoor open staat om ons verhaal te horen’. Want wij kunnen eraan bijdragen dat jongeren ons vertellen wat er speelt. Praat over specifieke gebeurtenissen Stel vragen […]

De 7 stappen van het veiligheidsplan

de stappen van het veiligheidsplan; een geheugensteuntje

Als je in de, soms hele heftige, dynamiek van huiselijk geweld en kindermishandeling een veiligheidsplan gaat maken kun je vast wel een geheugensteuntje gebruiken.  Deze 7 stappen van het veiligheidsplan helpen je met het maken van goed doordachte afspraken.   Stap 1 Orden de informatie die al bekend is en bepaal je volgende stappen Je begint […]

Signs of Safety

Signs of Safety TIMM Consultancy Assen jeugdprofessionals

Als het gaat om het maken van veiligheidsplannen met gezinnen wordt er in Nederland gewerkt met verschillende methodieken. Zo hebben we Signs of Safety, Samenwerken aan Veiligheid, Werken aan Veiligheid, de Top 3 maar ook nog andere methodieken, Hoe bepaal je dan met welke methodiek je gaat werken. Weet jij het soms ook even niet […]

7 handvatten voor samen werken aan veiligheid

7 handvatten voor samen werken aan veiligheid

De veiligheid vergroten in gezinnen en partnerrelaties gaat alleen maar vanuit een oprechte samenwerkingsrelatie met de ander. Het is een proces van contact maken, van ruimte geven en grenzen stellen, van stappen vooruit maar ook leren van moeilijkheden.    In dit artikel ontdek je handvatten die je kunnen helpen om de veiligheid in gezinnen te […]

Netwerkberaad is een interventie

Netwerkberaad is een interventie

Netwerkberaad is een interventie Wat is het mooi en waardevol om, in het traject van het maken van een veiligheidsplan, een netwerkberaad in te zetten als een interventie! Om samen met het gezin, hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners de situatie in kaart te brengen en afspraken te maken over wat er moet gebeuren […]

Afspraken veiligheidsplan; en de kinderen dan?

Afspraken veiligheidsplan; en de kinderen dan?

Wanneer er zorgen over de thuissituatie van een kind zijn, wordt er met de ouder(s) en het netwerk een veiligheidsplan gemaakt. Vaak valt er een ongemakkelijke stilte wanneer ik vraag op welke manier de kinderen hierin meegenomen zijn. Want hoe krijgen we zicht op wat het kind nodig heeft om wat het heeft meegemaakt te […]

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.