Kindgesprek? Zo bereid je je voor!

Kindgesprek, hoe bereid je dat voor

Voor de meeste jeugdprofessionals is het niet hun favoriete bezigheid. Een gesprek voorbereiden. Zeker in tijden van hoge werkdruk en crises. Toch verhoog je met een goede voorbereiding de kans op een geslaagd gesprek. Gesprekskaarten voor het kindgesprek Tijdens de tweedaagse training over gesprekken met kinderen over kindermishandeling, leren deelnemers te werken met de zes […]

Er hadden dingen voorkomen kunnen worden

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

“Er hadden dingen voorkomen kunnen worden”. Het is één van de eerste zinnen die ik uit het evaluatierapport van ZonMw (april 2020) lees over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Die zin zet mij op scherp, ik lees gretig verder om te achterhalen welke tips en adviezen er nog meer liggen. De meldcode is immers […]

Wanneer is opvoederschap goed genoeg?

Goed genoeg ouderschap, goed genoeg opvoederschap

Wanneer is opvoederschap of ouderschap goed genoeg? Wat heeft een jeugdige nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Dat is een vraagstuk waar jij regelmatig mee te maken krijgt. ‘Goed genoeg ouderschap /opvoederschap’ speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe bepaal je nu wanneer opvoederschap goed genoeg is? Goed genoeg opvoederschap hangt van meerdere factoren af. […]

6 tips voor gesprekken met kinderen

Gesprekken met kinderen

Als het gaat om praten met kinderen over ruzie en geweld thuis of over eenzaamheid en verwaarlozing zijn professionals zich bewust van de kwetsbare situatie van kinderen. Dilemma’s die bijvoorbeeld tijdens trainingen uitgesproken worden over gesprekken met kinderen: Hoe voorkom ik dat een kind overstuur wordt door het gesprek, wat zal het effect zijn op […]

Geweld hoort nergens thuis

geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis is afgerond en heeft heel veel mooie kennis opgeleverd! De opdracht van het programma was om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. Er is veel onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de aanpak van huiselijk […]

Het tuchtrecht “een Leertafel”

Leertafel

Vanaf 1 november 2022 is er een belangrijke wijziging in het tuchtrecht voor jeugd en gezinsprofessionals. Deze wijziging is “van tucht naar leren” tijdens een leertafel. Dit is meer passend bij een belangrijk uitgangspunt en intentie van het tuchtrecht namelijk het lerende effect voor de jeugdprofessional. Het tuchtrecht werd door veel professionals ervaren als een […]

Hoe zorg je voor veiligheid bij psychische kindermishandeling?

Psychische kindermishandeling, hoe zorg je voor veiligheid?

Bij de afronding van de training Samenwerken aan veiligheid gaf de groep een samenvatting van alles wat ze geleerd hebben. Wat mooi dat er naar voren kwam dat ze de verbinding eruit halen als een belangrijk uitgangspunt voor werken aan veiligheid bij psychische kindermishandeling. Opgelegde plannen of intrinsieke motivatie? Opgelegde plannen hebben maar een beperkte […]

Weerstand; hoe ga je daarmee om?

Weerstand, hoe ga je daarmee om

We hebben allemaal in ons werk te maken met ‘weerstand’ of andere verwachtingen van inwoners. Bestaat weerstand eigenlijk wel? Vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed, bestaat weerstand niet maar heeft weerstand een boodschap: wat je nu doet, of wat er nu gebeurt past niet bij mij. Dat is feitelijk geen weerstand je kunt het zien als een […]

Kindgesprekken

kindgesprekken

Het is al jaren onderwerp van gesprek. De kwaliteit van de gesprekken met kinderen wanneer er vermoedens zijn van (ernstige) kindermishandeling moet beter. Al jaren wordt er besproken welk protocol het beste gebruikt kan worden en heeft men het erover wie dat gesprek dan het beste kan doen. Uit deze gesprekken is in ieder geval […]