Ieder pleegkind een woord- en beeldverhaal

Woord en beeldverhaal

Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen en de toekomstige veiligheid van het kind te waarborgen*. Het woord en beeldverhaal heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld en kent inmiddels meerdere toepassingen. Ik zou een pleidooi willen houden voor een […]

Netwerkberaad en het gedwongen kader

Netwerkberaad gedwongen kader

Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met het gezin’, de ‘kracht van het systeem versterken’. Juist wanneer er zorgen over de veiligheid van de kinderen zijn en samenwerking niet lukt is de druk voor de professional om ‘te gaan rennen’ en ‘de […]

De rol van de aandachtsfunctionaris bij veiligheidsplanning

De rol van de aandachtsfunctionaris bij veiligheidsplanning

Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd om gezamenlijk een gedragen plan te maken door samen te werken met alle direct betrokkenen en Veilig Thuis. Er moet een werkend plan komen. Een plan om het geweld te stoppen en de veiligheid te […]

Woord en beeldverhaal voor Jonathan, Lisa en Karim

woord en beeldverhaal

‘Wie woorden en beelden heeft bij nare gebeurtenissen in het leven, kan daarvan helen en is beter toegerust op de toekomst’ Jonathan is 7 jaar, heeft veel huiselijk geweld meegemaakt, en woont in een gezinshuis. Zijn moeder heeft net een baby gekregen en die woont wel bij haar. Lisa is 10 jaar en heeft het […]

Veiligheidsvoorwaarden in de praktijk

Veiligheidsvoorwaarden in de praktijk

Ingrid en Daisy – (deel 3) De vertrouwensarts heeft met de huisarts gesproken en hij heeft bevestigd dat Ingrid bij hem is geweest. Hij heeft Daisy de afgelopen 5 maanden 6 keer gezien, 5x met Ingrid en 1x met Henk. 7 maanden geleden was dat omdat Daisy een oorontsteking had. Daarna kwam Ingrid langs omdat […]

Ingrid en Daisy – acute of structurele onveiligheid?

Ingrid en Daisy

Ingrid en Daisy deel 2 Samen met Ibram de casusregisseur van het wijkteam heeft Tom van Veilig Thuis gesprekken gehad met moeder Ingrid en Henk de vader van Daisy. De vertrouwensarts heeft Daisy gezien en de schaafwonden bekeken. Henk vertelt dat hij 10 maanden geleden weg is gegaan. Hij heeft het echt wel geprobeerd maar […]

Verliezen we het doel van veiligheidsvoorwaarden niet uit het oog?

Veiligheidsvoorwaarden

Een veiligheidsplan kan niet zonder veiligheidsvoorwaarden. Het geeft duidelijk de minimale vereisten aan waar het plan aan moet voldoen om iedereen gerust te stellen dat de veiligheid gewaarborgd is. Helaas worden er te vaak standaard voorwaarden gebruikt zoals; ‘ouders moeten beter met elkaar communiceren’ of ‘ouders mogen geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn’ […]

Risicotaxatie kindermishandeling

Risicotaxatie kindermishandeling

‘Niets over ons zonder ons, oplossingsgericht bespreken van risico- en veerkrachtfactoren met ouders in een gezin.’  Dat was de titel van de workshop over risicotaxatie die Margreet en ik gaven op het jaarcongres Huiselijk geweld in Ede, 23 november jl. De discussies en vragen leverden een mooi inkijkje op in de drempels en dilemma’s bij […]

Durf ernaar te vragen

Durf ernaar te vragen

Durf ernaar te vragen Jongeren in onveilige situaties roepen ons op: ‘Durf te vragen wat we meemaken. Durf vragen te stellen over hoe ons dagelijkse leven eruitziet en dat je ervoor open staat om ons verhaal te horen’. Want wij kunnen eraan bijdragen dat jongeren ons vertellen wat er speelt. Praat over specifieke gebeurtenissen Stel vragen […]

De 7 stappen van het veiligheidsplan

de stappen van het veiligheidsplan; een geheugensteuntje

Als je in de, soms hele heftige, dynamiek van huiselijk geweld en kindermishandeling een veiligheidsplan gaat maken kun je vast wel een geheugensteuntje gebruiken.  Deze 7 stappen van het veiligheidsplan helpen je met het maken van goed doordachte afspraken.   Stap 1 Orden de informatie die al bekend is en bepaal je volgende stappen Je begint […]

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.