Weerstand; hoe ga je daarmee om?

Weerstand, hoe ga je daarmee om

We hebben allemaal in ons werk te maken met ‘weerstand’ of andere verwachtingen van inwoners. Bestaat weerstand eigenlijk wel? Vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed, bestaat weerstand niet maar heeft weerstand een boodschap: wat je nu doet, of wat er nu gebeurt past niet bij mij. Dat is feitelijk geen weerstand je kunt het zien als een […]

Kindgesprekken

kindgesprekken

Het is al jaren onderwerp van gesprek. De kwaliteit van de gesprekken met kinderen wanneer er vermoedens zijn van (ernstige) kindermishandeling moet beter. Al jaren wordt er besproken welk protocol het beste gebruikt kan worden en heeft men het erover wie dat gesprek dan het beste kan doen. Uit deze gesprekken is in ieder geval […]

Op een hoopvolle manier praten over stress- en risicovergrotende factoren

COMPLI-kaarten

Dat doe je met COMPLI-kaarten Praten over leuke dingen, over successen, geeft energie. Praten over dingen die niet (zo goed) lukken, brengt ons in mineur. Hoe langer we daarop doorvragen; waarom lukt het niet? Hoelang al niet? Wat zit je dan tegen? Hoe meer de stemming daalt. Ik heb ooit eens gelezen dat wij als […]

De kracht van vragen stellen

vragen stellen

Samenwerken aan veiligheid ontstaat in de dialoog met de ander. Een oprecht nieuwsgierige houding toont betrokkenheid. Dit uit zich door je vragende houding.  Maar wat is een goede vraag? Een goed geformuleerde vraag; sluit in taal aan bij de ander; is enkelvoudig, slechts 1 vraag per keer; nodigt de ander uit om te vertellen; sluit aan […]

Veiligheid voor volwassenen

Veiligheid voor volwassenen

Met op de achtergrond de uitvaartceremonie van Queen Elisabeth 3th schrijf ik deze blog over veiligheid. Hoe veilig zal the Queen zich gevoeld hebben in haar leven, omringd door vele mensen, waarvan een deel voor haar veiligheid moest zorgen? Voelde ze zich ook veilig? Het antwoord daarop zullen maar weinig mensen van haar weten. Gevoel […]

Ontneemt een diagnose mensen de verantwoordelijkheid voor hun gedrag?

diagnose psychiatrische stoornissen

Als jeugdprofessional kom je in je werk gezinnen tegen waar veel problemen zijn. De problemen kunnen divers van aard zijn, maar hebben ook betrekking op gevolgen voor de kinderen die in dat gezin leven. Doel van jouw interventies is onder andere om samen met de ouders te komen tot een zodanige verandering, dat de veiligheid […]

Dossiervorming en verslaglegging makkelijker en leuker maken

Verslaglegging en dossiervorming

In ons werk maken we diverse afwegingen, keuzes en beslissingen. Deze beslissingen zijn van invloed op iemand anders zijn/haar leven. Daarom is het essentieel dat we ons bewust zijn van de invloed die we hebben. Een goede verantwoording van onze keuzes is daarbij uiteraard zeer belangrijk: hoe zijn we tot deze keuze gekomen; welke afwegingen […]

11 tips voor het bespreken van casussen waar sprake is van huiselijk geweld

casussen huiselijk geweld bespreken 11 tips

Hoe kun je de casuïstiekbespreking nog zinvoller maken en de inbrenger met een tevreden gevoel weg laten gaan? Een betere toekomst Gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld hebben veel baat bij duidelijke kaders, bij mensen die aansluiten bij hun tempo en hen stap voor stap helpen om te reflecteren op hun eigen situatie. Samen […]

Hoe zit het met jouw balans tussen energievreters en energiegevers

Balans voor jeugdprofessionals

Een heftige dag waarin je je lastige gesprekken hebt gevoerd. Je hebt vandaag bijgedragen aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, hier ga je voor! Je hebt een goed gevoel gekregen over de uitgezette acties en je rondt de dag af met een voldaan gevoel. Maar je hebt ook spanningen gevoeld. Straks kun je genieten […]

Family Finding; een veiligheidsplan maak je niet alleen.

Family Finding; het belang van het netwerk bij veiligheidsplanning

Het plan maak je met alle betrokkenen. Veiligheid herstel je niet zonder daar het netwerk bij te betrekken en hen mee te laten denken en mee te laten beslissen over wat er nodig is en moet gebeuren. Je baseert dat op wat er goed gaat en de krachten van de familie en het bredere netwerk. […]