Hoe zit het met jouw balans tussen energievreters en energiegevers

Balans voor jeugdprofessionals

Een heftige dag waarin je je lastige gesprekken hebt gevoerd. Je hebt vandaag bijgedragen aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, hier ga je voor! Je hebt een goed gevoel gekregen over de uitgezette acties en je rondt de dag af met een voldaan gevoel. Maar je hebt ook spanningen gevoeld. Straks kun je genieten […]

Family Finding; een veiligheidsplan maak je niet alleen.

Family Finding; het belang van het netwerk bij veiligheidsplanning

Het plan maak je met alle betrokkenen. Veiligheid herstel je niet zonder daar het netwerk bij te betrekken en hen mee te laten denken en mee te laten beslissen over wat er nodig is en moet gebeuren. Je baseert dat op wat er goed gaat en de krachten van de familie en het bredere netwerk. […]

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling. Hoe dan?

Gesprekken met kinderen

Tijdens trainingsdagen over gesprekken met kinderen hoor ik veel dilemma’s die spelen bij de trainees. Zo hoor ik bijvoorbeeld; Ben ik wel de aangewezen persoon om met het kind te praten? “Na mij komt er een hulpverlener die dit beter kan doen”. Of; “Er zijn voor mij al anderen geweest, die hebben, denk ik, wel […]

Een netwerkberaad organiseren … het zweet breekt me uit…

Netwerkberaad

Dat is wat ik vaak hoor wanneer ik mensen train in het uitvoeren van een netwerkberaad. Samenwerken aan Veiligheid, het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, de gefaseerde ketenaanpak, Signs of Safety, Family Finding en andere methodieken, allemaal pleiten zij ervoor om niet alleen het formele netwerk, maar ook het informele netwerk te zien. Om hen […]

Een woord en beeldverhaal voor Lars en Jerry

Woord en beeldverhaal

Dit artikel gaat over een casus waarbij Margreet Timmer een  Woord en Beeldverhaal heeft gemaakt voor Lars en Jerry. Lars en Jerry wonen al vanaf kleins bij hun oom en tante. Eerst woonden ze bij papa en mama maar dat mocht niet meer. Voor mama, die zelf fors veel nare dingen heeft meegemaakt, was het […]

Hoogconflict bij scheiden – 4 tips

Hoogconflict bij scheiden

Als jeugd-en gezinswerker heb je regelmatig te maken met gescheiden ouders. Je merkt dat ouders het met elkaar oneens zijn, dat communicatie stroef loopt. Je ziet dat kinderen er last van hebben of je hebt het gevoel dat je er in meegezogen wordt.  In dit artikel geef ik een aantal tips vanuit Geweldloze Communicatie die […]

Paco; van voetballen kwam schoppen

Paco; van voetballen kwam schoppen

Evie Daniels is GZ-psycholoog en trainer. Hieronder schrijft zij het verhaal van een belangrijk moment in de traumabehandeling van de 12-jarige Paco. Elke week kwam hij samen met zijn vader. Paco was 12 jaar. Een jongen van weinig woorden, met een hoofd en schouders die naar de grond getrokken leken te worden. Hij groeide op […]

Complexe scheiding en de taak van de jeugdprofessional

Complexe scheidingen

Complexe scheiding en de taak van de jeugdprofessional “Vechtscheidingen oorzaak overbelaste jeugdzorg”, kopte het Algemeen Dagblad laatst. Het gebeurde naar aanleiding van cijfers van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, waaruit bleek dat het grootste deel van de jeugdigen waarvoor een beroep op de jeugdzorg wordt gedaan, te maken heeft met een scheiding tussen de ouders. Hoewel […]

De subtiele kunst van het vragen stellen

De subtiele kunst van het vragen stellen

Humble inquiry vrij vertaald in het Nederlands; Nederige navraag of Meegaande navraag staat voor; “De subtiele kunst van het stellen van vragen waarin je het antwoord niet weet en daarmee een relatie opbouwt op basis van nieuwsgierigheid en interesse in de ander”. In ons werk wil je, in het contact met de ander, de communicatie […]

5 voordelen van een gezamenlijke risicotaxatie

5 voordelen van een gezamenlijke risicotaxatie

5 voordelen van gezamenlijke risicotaxatie Werken aan het vergroten van de veiligheid van kinderen en hun ouders doen we door samen met alle mensen die rondom het kind of het gezin staan een veiligheidsplan te maken. Het veiligheidsplan richt zich in eerste instantie op het herstellen van de directe veiligheid. Situaties waarin ouders hun kinderen […]