fbpx

#024 Buck de Klerk – Het werk van een politieagent in Den Haag

Buck de Klerk werkt als politieagent in de Schilderswijk in Den Haag.  Als politieagent kom je achter de voordeur en probeer je lijntjes te leggen tussen de bewoners en de wijkagenten. 

De wijkagent heeft namelijk weer lijntjes met andere organisaties en ook met Jeugdzorg zodat je in overleg met elkaar kunt kijken wat nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. #hethoudtnietopnietvanzelf  

Veel luister plezier!

De kunst van oprecht contact maken

In gesprek gaan met ouders bij signalen van kindermishandeling is geen makkelijke opdracht. Vraag jij je bijvoorbeeld ook wel eens af hoe iemand er nou toe kan komen om zijn eigen kind te mishandelen? Wat daaraan ten gronde slag heeft gelegen? En denk je dan ook stiekem wel eens dat het wel hele slechte ouders moeten zijn?

Het is een kunst om in contact te komen en samenwerking te vinden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Als je het onderwerp bespreekbaar wilt maken, kun je zomaar te maken krijgen met je eigen ongemak of een muur van weerstand bij ouders.

Als je ouders kunt zien in zowel hun kwetsbaarheid als in hun kwaliteiten, en zowel in hun falen als in hun veerkracht. Als ouders die betrokkenheid ervaren, vergroot je de kans op samenwerking en beweging.

Na deze training:

  • Weet je wat jij kunt doen, zodat ouders zich gehoord en gezien voelen in hun ouderschap.
  • Ken je de dynamiek die er achter schuilgaat waardoor je er makkelijker over in gesprek komt met ouders.
  • Leer je eenvoudige modellen toe te passen in je gesprekken zodat ook jij met meer ontspanning en lichtheid de gesprekken aan kunt gaan.