fbpx
Verbinding maken door het stellen van vragen
OverJohanna Hommenga
Voor TIMM Consultancy geef ik trainingen over veiligheidsplanning aan medewerkers binnen verschillende organisaties in het sociaal domein. Medewerkers die te maken hebben met minderjarigen en/of volwassenen, waarvan hun veiligheid onvoldoende gewaarborgd is of die het risico lopen om in de…

Johanna Hommenga

Voor TIMM Consultancy geef ik trainingen over veiligheidsplanning aan medewerkers binnen verschillende organisaties in het sociaal domein. Medewerkers die te maken hebben met minderjarigen en/of volwassenen, waarvan hun veiligheid onvoldoende gewaarborgd is of die het risico lopen om in de knel te komen.

De veiligheid van cliënten wordt vergroten vanuit ideeën van de betrokkenen zelf. Tijdens trainingen gaat het dan ook om het stellen van de juiste vragen en oprecht geïnteresseerd zijn in de ander, gesprekstools kunnen daarbij ondersteunend zijn. Dit betekent werken vanuit een oplossingsgerichte benadering, waardoor de ontwikkeling en veiligheid van cliënten beter gewaarborgd kan worden en de samenwerking zoveel mogelijk behouden blijft. Dit vergroot de veiligheid van de minderjarigen en het werkplezier van de professional.

Naast mijn werk als trainer vanuit mijn bedrijf HannaH training en coaching en het werk bij TIMM Consultancy, werk ik bij Jeugdbescherming Noord als praktijkbegeleider. Hier ben ik medeverantwoordelijk voor de processen die medewerkers doorlopen in hun omgang met minderjarigen en de bij hen betrokken volwassenen. Ik heb gewerkt als groepsleider (LVB-problematiek), groepswerker bij een Boddaert centrum, onderzoeker bij het AMK/Veilig Thuis en als gezinsvoogd bij de jeugdbescherming. Hier ben ik ook door Andrew Turnell getraind in de werkwijze Signs of Safety.

Als rode draad in mijn professionele houding zie ik verbinding maken met de ander door het stellen van vragen. Hierdoor betrokkenheid tonen en opmerkzaam zijn op de krachten en oplossingen die de personen zelf aandragen, zodat zij zelf oplossingen vinden voor de problematiek die bij hen speelt.

Expertise

  • (gedwongen) hulpverlening
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Signs of Safety / veiligheidsplanning
  • Oplossingsgericht Werken

Feedback van deelnemers:

“Fijn dat ze haar kennis en ervaring verwerkt in de trainingen”

“Het geeft energie, doordat we handvatten krijgen om gesprekken te voeren waarbij meervoudige partijdigheid speelt”

“Er is een veilige sfeer, waardoor ik de ruimte ervaar om vraagstukken/dilemma’s in mijn werk  voor te leggen”