fbpx
Veiligheid kan vanuit verschillende perspectieven bezien worden en loopt altijd als een rode draad door mijn werk als therapeut, rapporteur en docent.
Judith Yntema
OverJudith Yntema
Als GZ-psycholoog en directeur ben ik werkzaam bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A), een expertise centrum voor (forenische)diagnostiek, opleiding en consultatie in de GGZ (op het gebied van veiligheidstaxatie en huiselijk geweld). Daarnaast geef ik als docent les bij de…

Judith Yntema

Als GZ-psycholoog en directeur ben ik werkzaam bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A), een expertise centrum voor (forenische)diagnostiek, opleiding en consultatie in de GGZ (op het gebied van veiligheidstaxatie en huiselijk geweld). Daarnaast geef ik als docent les bij de SSR (opleidingsinstituut van de rechtspraak en het OM), de Rino aan de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, de nascholing POH en (blended)cursus bij de GITP-PAO en voor TIMM Consultancy o.a. trainingen over veiligheidsplanning.

Naast mijn studie Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, ben ik 6 jaar werkzaam geweest als groepsleidster in een orthopedagogisch centrum voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in Amsterdam (Orthopedagogisch Centrum Middelveld). Daarna heb ik ruim twee jaar gewerkt als sociotherapeut, onderzoeker, ouderbegeleider en testassistent in de forensische (specialistische) jeugd-GZZ op een dagbehandelcentrum en een polikliniek in Amsterdam (De Derde Oever van de Bascule).

In 2003 ben ik als GZ-psycholoog in opleiding werkzaam geweest in een de forensische (specialistische) GGZ-instelling op een polikliniek in Den Haag voor jeugdigen, volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek al dan niet gepaard met (een dreiging van) politie- en Justitiecontacten (De Waag, onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten). Sinds 2005 ben ik geregistreerd als GZ-psycholoog en tot februari 2016 als zodanig werkzaam geweest binnen dezelfde forensische (specialistische) GGZ-instelling in Amsterdam. Tijdens dit dienstverband was ik praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor van GZ-psychologen in opleiding (piog's). Daarnaast was ik onder andere werkzaam in een zorglijn voor Huiselijk geweld en heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van een behandelprogramma gericht behandeling bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Vanuit deze expertise heb ik veel ervaring opgedaan met behandeling, het geven van supervisie, deskundigheids-bevordering, teamcoaching en presentaties/workshops op verschillende congressen en symposia over dit specifieke onderwerp. Ik ben geschoold en geïnspireerd door onder andere Susie Essex (Resolutions Approach en Signs of Safety) en Sonja Parker (Partnering for Safety). In mijn manier van werken zijn, naast mijn liefde voor de cognitieve gedragstherapie, veel elementen van deze benaderingen terug te vinden. 

Expertise

 • Signs of Safety
 • Partnering for Safety
 • Resolutions Approach
 • Forensische psychologie: behandeling en diagnostiek (strafrecht en civiel)

Registraties

 • Cognitief gedragstherapeut VGCT (lid van de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie),
 • EMDR-therapeut (lid van de VEN, Vereniging EMDR Nederland)
 • Nederlands register voor gerechtelijk deskundigen (NRGD)
 • Geregistreerd in het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen)
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Bigregister GZ-psycholoog
 • Supervisor NIFP
 • Civiel rapporteur NIFP

Feedback van trainees

"Leuke vrouw en met kennis van zaken"

"Hoog kennisniveau, veel werkervaring in de behandelcontext"

"Enthousiaste, betrokken en opbouwende wijze van les geven"

"Gericht op interactief leren en dat heb ik als heel positief ervaren. Positieve en veilige en informele sfeer in de groep met ruimte voor humor."