fbpx
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
Klariena Bouma
OverKlariena Bouma
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Dat is een quote die bij mij past in het werkveld en tijdens mijn trainingen. Door te ervaren leer je. Dit is dan ook iets wat…

Klariena Bouma

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Dat is een quote die bij mij past in het werkveld en tijdens mijn trainingen. Door te ervaren leer je. Dit is dan ook iets wat ik in mijn trainingen erg belangrijk vind; ervaren door te doen.

Naast mijn werk als trainer ben ik ook als trainingsacteur werkzaam. Oefenen, ervaren en durven te leren is van belang in de jeugdhulpverlening en binnen het sociaal domein. Wij als (jeugd)professionals geven dit altijd aan bij de jongeren, “blijven oefenen”. Dit geldt ook voor ons als professionals en dit gebruik ik dan ook in mijn trainingen; interactie met elkaar hebben. 

Als trainer en acteur binnen het sociaal domein zorg ik voor een prettige, positieve sfeer, waarbinnen ik contact maak, verbindingen leg op en op die manier mijn kennis, kunde en ervaringen kan delen met andere (jeugd)professionals. Mijn doel is om op die manier samen bij te kunnen dragen aan de verbeteringen binnen het sociaal domein.

Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van de jeugdhulpverlening en binnen het sociaal domein, onder andere als ambulant & systeem begeleider, jeugdconsulent en kwaliteitsmedewerker binnen verschillende gemeenten.

Ik ben SKJ geregistreerd en heb op alle vlakken van uitvoering, coördineren en regie houden binnen de jeugdhulpverlening en het sociaal domein de nodige ervaring en kennis opgedaan.
Mijn expertise en passie ligt op het gebied van jeugd met daarbij mijn specialisme op gebied van Autisme Spectrum Stoornis. Daarnaast komt de kennis en ervaring op gebied van gemeentelijk beleid, het verbeteren van werkprocessen en het coachen/begeleiden van collegae om de kwaliteit te verbeteren. 

Mijn kracht zit in mijn enthousiasme voor de sector, de positieve benadering van de verschillende onderwerpen, veranderingen te weeg kunnen brengen en samen met professionals de kwaliteit willen verbeteren.

Expertise:

  • De Jeugdwet
  • Het sociaal domein en de jeugdprofessional
  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • ASS (Autisme spectrum stoornis)
  • Hoogbegaafdheid,
  • Gedragsproblematiek (jeugd)

Registratie:

  • SKJ geregistreerd
  • CRKBO docent (aangevraagd)
  • Lid van BPSW

Feedback:
“Voor inhoud, kwaliteit en maatwerk kun je altijd een beroep doen op Klariena en ze stelt niet teleur.”

“Vol energie en passie vertel je over het vak, je enthousiasme werkt aanstekelijk, prachtig!”

“Je staat er en maakt er wat van! Je enthousiasme, energie en ook empathie voor het vak en ons als professionals erg fijn om te ervaren!”