fbpx
Kinderen hebben het recht om gehoord te worden over gebeurtenissen in hun leven
Margreet Timmer
OverMargreet Timmer
Als trainer, coach en mediator bij TIMM Consultancy ontwikkel en verzorg ik trainingen en coaching trajecten aan professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd. Als mediator bied ik begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen personen of tussen…

Margreet Timmer

Als trainer, coach en mediator bij TIMM Consultancy ontwikkel en verzorg ik trainingen en coaching trajecten aan professionals die werkzaam zijn binnen de zorg voor jeugd. Als mediator bied ik begeleiding bij het bespreken van conflicten tussen personen of tussen personen en organisaties.

Vanuit mijn werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening, later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en nu als Kindbehartiger en mediator weet ik als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Deze werkervaring gebruik ik tijdens mijn trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers ervaren hoe een en ander er in de praktijk uit ziet.

De laatste jaren heb ik mij steeds meer verdiept in scheidingsproblematiek. Steeds vaker werd casuïstiek ingebracht waarbij de strijd van de ouders iedereen om hen heen meesleept in het conflict en de, soms jarenlange, strijd. Als projectcoördinator was ik betrokken bij het project 'Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek' in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. 

Conflicten tussen mensen boeien mij enorm. Het is indrukwekkend wat een conflict met mensen kan doen. Opeens komen er eigenschappen van een mens naar voren die bijzonder krachtig zijn en reflectie op het eigen handelen bemoeilijken. Het is een uitdaging om mensen weer met elkaar om tafel te krijgen en een situatie te creëren waarin gesproken kan worden over het conflict, om te zorgen voor wederzijdse erkenning en toe te werken naar een manier waarop mensen weer met elkaar verder kunnen. Daarom kunt u ook voor mediation en Kindbehartiging bij mij terecht.

Expertise:

 • Gesprekken met kinderen over kindermishandeling
 • Signs of Safety – Veiligheidsplanning – Samenwerken aan veiligheid
 • Resolutions Approach
 • Complexe scheidingen
 • Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signaleren Kindermishandeling
 • Hulpverlening na seksueel misbruik
 • Oplossingsgericht werken
 • Traumasensitief opvoeden

Registraties

 • SKJ geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional
 • NOBTRA trainer
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Kindbehartiger
 • Begeleider Mattenspel
 • Begeleider Mijn Leven
 • Trainer Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Feedback van trainees:

“Kundig, rustig en goed ingespeeld op de vragen in het team. Je bent stabiel en gelijkmatig dat is erg prettig.”

“De voorbeelden die je uit de praktijk meebrengt zijn bijzonder waardevol”

“Je zet een goed voorbeeld neer van oplossingsgerichte communicatie”

     Jeugd- en gezinsprofessional