fbpx
Naast kennisoverdracht; het leren, moet het vooral ook inspirerend zijn om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen
Summer Koster
OverSummer Koster
Als trainer vind ik het heel belangrijk om een inspirerende omgeving te creëren, met veel ruimte voor reflectie, dialoog en kennisoverdracht. Hiervoor gebruik ik zo veel mogelijk creatieve en speelse werkvormen.

Summer Koster

Als trainer vind ik het heel belangrijk om een inspirerende omgeving te creëren, met veel ruimte voor reflectie, dialoog en kennisoverdracht. Hiervoor gebruik ik zo veel mogelijk creatieve en speelse werkvormen.

Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn de bouwstenen voor mijn manier van werken. Mijn ervaring als pedagoog en veranderkundige in het sociaal domein gebruik ik om herkenbare en actuele casuïstiek in te brengen.

In mijn werk heb ik veel oog voor de mogelijkheden en contouren van de jeugdwet en altijd aandacht voor alle betrokkenen binnen kwetsbare gezinnen en volwassenen. Het inspelen op “onveiligheid”, de richtlijnen jeugdhulp, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals spelen een belangrijke rol in de professionalisering van de jeugdprofessional.

De professionele standaarden en ethische aspecten van de beroepspraktijk komen tijdens mijn trainingen regelmatig aanbod. Ik vind het altijd heel boeiend om de ethische kant van ons werk te bespreken en nodig de groep graag uit tot een dialoog. Dat houdt ons allemaal scherp!

Naast mijn werk als trainer en intervisie begeleider binnen TIMM Consultancy ben ik; adviseur, projectleider, leidinggevende en coördinator in het sociaal domein, met als specialisme jeugdhulp en veranderprocessen. Samen met Mandy Pepper ben ik oprichter van Sociaal Domein Online.nl een online platform voor sociaal domein brede vraagstukken. Kijk gerust eens rond op de website als je op zoek bent naar kennis, inspiratie of een gesprek met andere professionals binnen het sociaal domein; en we zijn erg actief op socialmedia.

Expertise

  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Richtlijnen jeugdzorg
  • Beroepscode en tuchtrecht / professionele standaarden
  • De jeugdwet
  • Oplossingsgericht werken
  • Intervisie en samen leer bijeenkomsten
  • Resultaatgericht werken in de jeugdhulp
  • Transformeren in het sociaal domein

Registraties

  • CRKBO docent
  • SKJ geregistreerd

Feedback van trainees:

"De trainer liet dit taaie onderwerp echt tot leven komen en was er zelf gepassioneerd over. Ook had ze goede voorbeelden uit de praktijk. Leuk ook hoe ze er luchtigheid en humor inbrengt op gepaste momenten. En erg knap hoe ze uit de voeten kan met alle opties binnen Zoom."

"Summer is geweldig! Duidelijk, to the point, humoristisch, kundig, sluit aan, geeft voldoende ruimte."

"Absoluut mijn complimenten voor Summer, zij heeft deze training echt 'gemaakt' Online een cursus geven lijkt mij een enorme uitdaging. Het is goed gelukt! Ik ben nu fan van Zoom!!"

"Goede aansluiting, geeft ruimte voor eigen inbreng en vragen. Trainer is zelf duidelijk goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen."