fbpx
Naast kennisoverdracht; het leren, moet het vooral ook inspirerend zijn om in contact met elkaar ervaringen uit te wisselen
Summer Koster
OverSummer Koster
Als pedagoog en veranderkundige heb ik ruime ervaring binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie…

Summer Koster

Als pedagoog en veranderkundige heb ik ruime ervaring binnen het sociaal domein, jeugdzorg en jeugdbescherming. Mijn kracht ligt in het verbinden en motiveren van mensen en het enthousiasmeren en coachen tot verandering. Het stellen van vragen en aansturen op reflectie zijn kenmerkend voor mijn handelen. Als trainer faciliteer ik een lerende omgeving waarbij, naast kennisoverdracht en casuïstiek ook creatieve werkvormen; om te komen tot reflectie en dialoog, basiselementen voor ontwikkeling zijn.

Ik werk bij een gemeente als coördinator in het sociale domein, waarin ik o.a. verantwoordelijk ben voor de intervisie ontwikkeling, werkbegeleiding, procesbegeleiding bij veiligheidscasuïstiek, implementatie van veiligheidsplanning, de meldcode en methodiekontwikkeling. Daarnaast geef ik trainingen aan sociale teams op het gebied van; de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, de beroepscode, richtlijnen Jeugd- en Jeugdzorg. Ook ben ik oprichter van sociaal domein online, een kennisplatform dat zich richt op het delen van kennis en expertise in het brede sociale domein.

Expertise

  • Meldcode huiselijk geweld
  • Richtlijnen jeugdzorg
  • Beroepscode en tuchtrecht
  • Begeleide intervisie en samen leer bijeenkomsten
  • Transformeren in het sociaal domein
  • Zorgconferenties en netwerkberaden