fbpx
Ik hoop anderen te laten zien waar ze moeten kijken, zonder ze te vertellen wat ze moeten zien
OverTessa Reedijk
Ik geef trainingen over verschillende onderwerpen, op het gebied van trauma, kindermishandeling en seksuele ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan traumasensitief werken, praten met kinderen over mishandeling en werken met het vlaggensysteem. Maar ik maak ook graag een training op…

Tessa Reedijk

Ik geef trainingen over verschillende onderwerpen, op het gebied van trauma, kindermishandeling en seksuele ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan traumasensitief werken, praten met kinderen over mishandeling en werken met het vlaggensysteem. Maar ik maak ook graag een training op maat.

Ik houd van ervarend leren, dingen meemaken, in plaats van erover horen of lezen. En ik vind het belangrijk om altijd de koppeling te maken met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en de training zo interactief mogelijk te maken. 

Mijn ervaring ligt met name in de specialistische GGZ. Ik heb een lange tijd als GZ psycholoog gewerkt op een Kinder- en Jeugdtraumacentrum, waar ik diagnostiek deed bij en behandeling gaf aan kinderen, jongeren en gezinnen met traumatische ervaringen. Hiernaast gaf ik ook training en supervisie op het gebied van trauma. Dit vond ik zo leuk, dat ik besloot volledig over te stappen naar het onderwijs en als docent pedagogische wetenschappen ging werken bij de Erasmus Universiteit. Hier verzorgde en ontwikkelde ik vooral practica op het gebied van behandeling, diagnostiek en gespreksvoering. Na enige tijd begon ‘de praktijk’ toch weer te kriebelen en ben ik als behandelcoördinator gaan werken bij een kinderdagkliniek in de kinderpsychiatrie. Hier was ik verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de behandeling van de kinderen op de dagkliniek, de inhoudelijke aansturing van het team sociotherapeuten en de onderlinge afstemming tussen de verschillende betrokken disciplines. Op dit moment ben ik als GZ psycholoog werkzaam bij het jongeren FACT team van Kenter Jeugdhulp. Hier bieden wij outreachende hulp aan jongeren met ernstige psychiatrische problemen, die op meerdere gebieden in hun leven vastlopen. We sluiten aan bij hun behoefte en kracht en werken herstelgericht.

In mijn werk heb ik oog voor de individuele hulpvraag en krachten van het kind, de jongere en het gezin. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en met name dat er naast begrip en aandacht voor traumatische ervaringen in het verleden, vooral ook oog is voor de veerkracht en mogelijkheden voor de toekomst.

Gedrag is maar het topje van de ijsberg, ik vind het belangrijk dat iedereen die met kinderen en jongeren werkt op zoek wil en durft te gaan naar het gedeelte onder water. Alleen dan kunnen we er achter komen wat de vraag is achter het gedrag dat we zien en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

Expertise:

  • Contact maken met kinderen, jongeren en ouders, ook over ingewikkelde onderwerpen en met mensen die geen hulpvraag hebben.
  • Traumasensitief werken
  • Behandeling na (chronisch) trauma

Registraties:

  • Orthopedagoog
  • GZ-psycholoog

Feedback:

“Ik voel mij minder onzeker en durf eerder het gesprek met een kind aan te gaan”

“Tessa stemt goed af op de aanwezige kennis en ervaring in de groep”

“Tessa vertelt enthousiast en vanuit de praktijk, waardoor de inhoud ging leven”