Team; Together Everyone Achieves More
TIMM Consultancy
Over Docenten van TIMM Consultancy
Als trainer sta je vaak alleen voor de groep om kennis en vaardigheden over te dragen. Om te zorgen dat we ons blijven ontwikkelen en onze trainingen up-to-date houden hebben we regelmatig contact met elkaar.

Docenten van TIMM Consultancy

Als trainer sta je vaak alleen voor de groep om kennis en vaardigheden over te dragen. Om te zorgen dat we ons blijven ontwikkelen en onze trainingen up-to-date houden hebben we regelmatig contact met elkaar.

We wisselen dan ervaringen uit, delen nieuwe oefeningen of kennis en onlangs hebben we met elkaar opnames gemaakt van verschillende gesprekken zodat we dit weer als trainingsmateriaal kunnen gebruiken.

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de trainers, voor meer informatie kunt u de persoonlijke pagina bezoeken.

Margreet Timmer; eigenaar TIMM Consultancy, trainer en ontwikkelaar, mediator en kindbehartiger.  Sinds 1988 werk ik in de jeugdhulpverlening, 12 jaar als pedagogisch medewerker en 12 jaar als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg. Naast mijn eigen bedrijf heb ik 5 jaar als coördinator bij het LOCK gewerkt. Expertise o.a.; veiligheidsplanning (Signs of Safety en Samenwerken aan Veiligheid), complexe scheidingen en gesprekken met kinderen.

Eric Sulkers; kinderarts, trainer en implementatieadviseur. Vanaf 1997 ben ik werkzaam als kinderarts, rond 2006 ben ik actief geworden in de jeugdzorg. Aanvankelijk als trainer Motiverende Gespreksvoering later als lid van het indicatieorgaan van Bureau Jeugdzorg en als vertrouwensarts. In Zeeland heb ik een multidisciplinair interventieteam huiselijk geweld opgezet. Sinds 2016 werk ik als vrijgevestigde in casussen waar instanties en ouders vast zijn gelopen rond een ontkenning van een vermoeden van ernstige kindermishandeling. Expertise; Veiligheidsplanning (Signs of Safety en Samenwerken aan Veiligheid), geweldloos verzet, motiverende gespreksvoering.

Nick Bisschops; GZ-psycholoog, systeemtherapeut, EMDR-practitioner, trainer en praktijkhouder bij Nibis. Ik behandel zowel volwassenen, kinderen, gezinnen en paren, verzorg trainingen en ik supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Sinds 1989 werk ik in de hulpverlening op leefgroepen, als werkbegeleider en gedragsdeskundige bij de jeugdbescherming, behandelcoördinator / hoofdbehandelaar bij de Gezinspsychiatrie en als GZ-Psycholoog bij Indigo, Expertise: Veiligheidsplanning (Signs of Safety en Samenwerken aan Veiligheid), oplossingsgericht werken en mindfulness.

Marjolein Bruinenberg; MfN RegisterMediator, Kindbehartiger, Kiescoach, ontwikkelaar mattenspel en trainer. Ik werk al meer dan 15 jaar als Mediator en Scheidingsbegeleider. Ik ben daarnaast gespecialiseerd in communicatie (peermediation) en coaching van kinderen, tieners en jongvolwassenen. Als kindbehartiger ben ik ook in te zetten als bijzonder curator van kinderen. Expertise: complexe scheidingen, gesprekken met kinderen bij scheiding en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jolanda Verbeek; psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor en trainer. Sinds 1990 werk ik in de GGZ, ik ben begonnen in de volwassenpsychiatrie en als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ik werkte daarna jarenlang in de jeugd- GGZ bij de polikliniek van de Jutters. Sinds 2000 werk ik als psychotherapeut bij de Waag. Expertise; Veiligheidsplanning (Signs of Safety en Samenwerken aan Veiligheid), seksueel grensoverschrijdend gedrag en partnergeweld.

Wietske Oosterhuis; Gedragswetenschapper, mediator en trainer. Expertise; complexe scheidingen en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Arianne Geuze; GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog Generalist NVO en werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming Overijssel. Daarnaast heb ik een eigen praktijk waarin de ontwikkeling van methoden/hulpmiddelen voor het praten met kinderen over moeilijke onderwerpen centraal staat. Zie www.kiddocom.org voor meer info. Expertise; Signs of Safety en Samenwerken aanVeiligheid en Veiligheidsplanning en risicotaxatie.

Evie Daniels, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut en trainingsactrice vanuit een eigen praktijk. Ik heb brede kennis en ervaring opgedaan binnen verschillende GGZ-instellingen. Tot 2016 werkte ik bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC, Kenter Jeugdhulp). Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van angst-, stemmings- en traumaklachten. Expertise als trainingsactrice:  posttraumatische stressklachten, rouwverwerking, pestervaringen, angsten, somberheid/depressie en gedragsproblemen bij kinderen.

Summer Koster; master pedagoog, coördinator sociaal domein, werkbegeleider en trainer. Ik ben nu werkzaam als coördinator bij een CJG. Hiervoor heb ik geruime tijd gewerkt bij de Jeugdbescherming als gezinsvoogd. Expertise; meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Judith Yntema; Als GZ-psycholoog en directeur ben ik werkzaam bij het Psychodiagnostisch Centrum Amsterdam (PDC-A), een expertise centrum voor (forenische)diagnostiek, opleiding en consultatie in de GGZ (op het gebied van veiligheidstaxatie en huiselijk geweld). Daarnaast geef ik als docent les bij verschillende organisaties waaronder  TIMM Consultancy. Expertise; Signs of Safety, Partnering for Safety, Resolutions Approach en Forensische psychologie: behandeling en diagnostiek (strafrecht en civiel)