fbpx

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is

Hoe kennis van de ouders én van de professionals elkaar vinden.

Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waarin sprake is of kan zijn van kindermishandeling.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de professional dat hij handelt vanuit een oplossingsgerichte houding, focus op eigen kracht en de professional moet het netwerk van het gezin betrekken om samen te komen tot oplossingen. Hulpverlening moet kortdurend zijn en inzet van deskundigen of specialisten moet beperkt worden. Diverse organisaties ontwikkelen nieuwe werkwijzen waarin deze aspecten terugkomen. Inmiddels kennen we in Nederland verschillende werkwijzen of benaderingswijzen waarin deze uitgangspunten centraal staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:, Partnering for Safety, SAVE¹, Signs of Safety,  Veilig Sterk Verder² en Veilig thuis³, Verve⁴. Dit artikel geef een overzicht van werkzame elementen die in al deze hulpverleningsvormen naar voren komen en geeft de professional handreikingen hoe gehandeld kan worden in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling.

Auteur; Margreet Timmer, gepubliceerd maart 2015 tijdschrift Ouderschapskennis.

Download bijlage