fbpx

Contact met ouders wanneer de veiligheid van de kinderen in het geding is

Hoe kennis van de ouders én van de professionals elkaar vinden.

Professionals worden tijdens hun werk in de hulpverlening regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de ontwikkeling of veiligheid van kinderen gevaar loopt en waarin sprake is of kan zijn van kindermishandeling. Afhankelijk van de werksituatie gaat het om ouders en kinderen die zelf om hulp vragen of er wordt een zorgmelding door anderen uit de omgeving van het gezin gedaan. De zorgen kunnen worden gedeeld middels een doorverwijzing of gaandeweg de hulpverlening gaat de professional zich, door eigen observatie, zorgen maken over de veiligheid van de kinderen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de professional dat hij handelt vanuit een oplossingsgerichte houding, focus op eigen kracht en de professional moet het netwerk van het gezin betrekken om samen te komen tot oplossingen. Hulpverlening moet kortdurend zijn en inzet van deskundigen of specialisten moet beperkt worden. Diverse organisaties ontwikkelen nieuwe werkwijzen waarin deze aspecten terugkomen. Inmiddels kennen we in Nederland verschillende werkwijzen of benaderingswijzen waarin deze uitgangspuntencentraal staan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:, Partnering for Safety, SAVE¹, Signs of Safety,  Veilig Sterk Verder² en Veilig thuis³, Verve⁴. Dit artikel geef een overzicht van werkzame elementen die in al deze hulpverleningsvormen naar voren komen en geeft de professional handreikingen hoe gehandeld kan worden in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling.

De werkzame elementen worden aan de hand van vier fasen besproken echter zal de hulpverlening aan gezinnen in situaties van kindermishandeling nooit een lineair proces zijn. Soms ga je met elkaar een paar stappen vooruit en een andere keer weer een stap terug doordat er nieuwe informatie op tafel komt.

Auteur; Margreet Timmer, gepubliceerd maart 2015 tijdschrift Ouderschapskennis.

Download bijlage