De Jeugdwet en zijn mogelijkheden?!

Jeugdwet

Binnen de Jeugdwet is er ruimte voor maatwerk en verschillende interpretaties waarbij het belangrijk is dat deze goed onderbouwd worden. Juist die ruimte roept soms ook verwarring op. Sinds 2015 werken de Jeugdprofessionals op basis van de Jeugdwet. De Jeugdwet kenmerkt zich als een wet waarin “veel mogelijk is”. Wellicht hebben professionals binnen de Jeugdwet wel meer dan ooit de taak om op verantwoorde wijze jeugdhulp te bieden, maar wat is dan op verantwoorde wijze? En welke piketpalen stelt de jeugdwet? 

Transformatiedoelen

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is kernachtig omschreven; de Jeugdwet stelt dat de jeugdige met de geboden hulp in staat gesteld moet worden om veilig en gezond op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, voldoende redzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. De Jeugdwet is in 2018 geëvalueerd, in deze evaluatie zijn een aantal transformatie doelen gesteld waarin de autonomie en het vakmanschap van de professional een belangrijke rol heeft.   

Autonomie 


De Jeugdwet heeft een open karakter, waarin het van belang is om als professional te kunnen laveren tussen de verschillende kaders, regels en afspraken. De Jeugdwet geeft de professional de ruimte om zijn professionele autonomie in te zetten, de ruimte te benutten en daarmee in afstemming met de jeugdige en zijn gezin verantwoorde hulp te bieden. Dat vraagt dat de jeugdprofessional veel aandacht besteed aan het vergroten van zijn kennis en kunde.

Wat heb je nodig voor goed vakmanschap? 


Als jeugdprofessional houd je zicht op verantwoorde hulp, best practises en de richtlijnen Jeugdhulp. Ook neem je de tijd om te reflecteren en voor het bespreken van ethische dilemma’s. Daarnaast is het belangrijk dat de jeugdprofessional tijd neemt voor een goede analyse en het stellen van vragen over de context en situatie. Hierbij besteed je veel aandacht aan de gezamenlijke besluitvorming met de jeugdige en zijn gezin. Regelmatig kom je in je werkzaamheden botsende belangen tegen.

Botsende belangen 


Juist in die zoektocht naar verantwoorde hulp knelt het soms. Immers het komt ook voor dat je als jeugdprofessional klem zit tussen de belangen van de jeugdige, zijn omgeving, jouw organisatie en andere organisaties waarbij vaak ook nog een belang rondom financiën en financiële te korten mee speelt. Waar doe je dan als jeugdprofessional goed aan?

7 tips voor jeugdprofessionals

  1. Ken de basisprincipes van de Jeugdwet. Aan de ene kant werk je met de Jeugdwet als kader en aan de andere kant ga je als professional samen met de jeugdige en gezin op zoek naar de mogelijkheden en dat wat in hun situatie nodig en wenselijk is.
  2. Maak de doelstelling van de wet bespreekbaar. Stel vragen over hoe het aanbod of de gemaakte afspraken bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen en evalueer het aanbod n.a.v. de kaders die de Jeugdwet stelt; bijvoorbeeld hoe voldoet de jeugdhulp aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugdige? 
  3. Maak tijd om te verbinden. De jeugdprofessional is meer dan ooit een verbinder tussen allerlei partijen. De professional zet de stem van de jeugdige en zijn gezin voorop en pakt de persoonlijke bewegingsruimte om te kunnen verantwoorden en inzetten wat noodzakelijk is, altijd in afstemming met de jeugdige en zijn gezin, rekening houdend met de mogelijkheden van de betrokken organisaties. 
  4. Maak botsende belangen inzichtelijk en bespreekbaar met collega’s maar ook met de cliënt. Samen weet je meer dan alleen.
  5. Ga met je organisatie of team in gesprek over de botsende belangen en verlangens of wensen die je nodig hebt om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. 
  6. Organiseer een moreelberaad, waarin je ethische vraagstukken in de casuïstiek vanuit een breder perspectief kunt bespreken met andere jeugdprofessionals. Houd ruggespraak met collega’s; zo voorkom je willekeur. 
  7. Zorg dat je je regelmatig bijschoolt op het gebied van de richtlijnen jeugdhulp, methodische kennis en de Jeugdwet.

Veel mogelijkheden binnen de Jeugdwet

Met bovenstaande uitgangspunten, een goede afstemming met de jeugdige en zijn gezin en zicht op je professionele standaarden heb je als jeugdprofessional binnen de Jeugdwet heel veel mogelijkheden. Maak gebruik van je professionele autonomie en de ruimte die de wet biedt om het gesprek aan te gaan over wat je nodig bent om je werk op een verantwoorde manier te kunnen doen. En kijk naar dat wat er nodig is voor de jeugdige en zijn gezin om op de gewenste wijze te participeren in de samenleving.

Geschreven door: Summer Koster.

De training over de Jeugdwet wordt ook gegeven door Summer. Voor deze online training kun je je hier inschrijven. Ze beantwoord dan al jouw vragen en geeft inzicht in de mogelijkheden die de Jeudgwet biedt. 
Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
25 maart 2024
Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen...
Blog
24 maart 2024
Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met...
Blog
10 maart 2024
Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd...

Kom naar het Event : Veiligheid in verbinding

Veiligheid in Verbinding

Heb jij je al aangemeld? Op 25 april vieren we 15 jaar TIMM Consultancy met een geweldig event. We zetten de samenwerking centraal. Het belangrijkste onderdeel van Samen werken aan veiligheid.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.