fbpx

Gesprekken met kinderen

We weten allemaal hoe belangrijk het is om gesprekken te hebben met kinderen die thuis veel nare dingen hebben meegemaakt. Kinderen die bijvoorbeeld getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, die zelf geslagen of geschopt zijn, voor wie geen aandacht is geweest, voor de kinderen die klem zitten tussen hun strijdende ouders en ook die kinderen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Gesprekken met kinderen, wie doet wat?

Alleen wie doet dat? Gaan we dan allemaal in gesprek met de kinderen of laten we dat over aan de specialisten? Het is goed om na te denken over jouw positie en oog te hebben voor samenwerking in de keten en een goed afstemming te hebben met andere professionals. Wanneer is een luisterend oor voldoende? Wanneer moet er goed doorgevraagd worden naar de feiten? Hoe zit dat met het maken van veiligheidsplannen en de rol hierin voor kinderen? Zomaar een aantal dilemma’s waar professionals mee te maken hebben.

We hebben dan ook verschillende opleidingen ontwikkeld waarin de gespreksvoering met kinderen in situatie van kindermishandeling centraal staat. Deze kunnen allemaal incompany verzorgd worden en een aantal hiervan staan ook in het open aanbod.

Werkvormen

We vinden het belangrijk dat tijdens de contacten met kinderen gebruik gemaakt wordt van spelvormen, creatieve werkvormen en andere hulpmiddelen. We hebben zelf ruime ervaring in het gebruik van de verschillende hulpmiddelen. Zodoende kunnen we tijdens de verschillende cursussen altijd gebruik maken van onze praktijkervaringen. Een van de hulpmiddelen die we zelf veel gebruikt hebben zijn de Drie Huizen. Margreet Timmer heeft gesprekskaarten ontwikkeld die de professional kan gebruiken bij de introductie en kennismaking. Deelnemers van de trainingen over gespreksvoering met kinderen krijgen deze kaarten ook tijdens de training zodat zij deze in hun eigen praktijk kunnen gebruiken.

Gesprekskaarten voor kinderen

Opleidingen over gesprekken met kinderen: