Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is erop gericht dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. De ouders volgen een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

De doelgroep van de methode bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 tot ongeveer 25 jaar die gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen en hun ouders en andere betrokkenen die met het gezin of de puber te maken hebben (Lebowitz et al., 2012).
Centraal staat een attitude van ‘presentie’ die tot uiting komt in:

 • Het vergroten van aanwezigheid en betrokkenheid
 • Het voorkomen van escalaties door controle over het eigen ouderlijke gedrag (het weerstaan van provocaties en zelf strikt vermijden van fysieke of verbale agressie)
 • Het doorbreken van het isolement en creëren van een support-netwerk
 • Een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol en zelfdestructief gedrag.

Vanuit deze attitude kunnen ouders/opvoeders zich op constructieve en vastberaden wijze verzetten tegen onacceptabel gedrag door middel van een geheel van met elkaar samenhangende maatregelen die elkaar onderling versterken. De aanpak die de ouders gaan hanteren om de situatie te verbeteren en te zorgen dat het geweld niet escaleert, bestaat uit de volgende onderdelen.

 • De aankondiging aan het kind dat de ouders verandering van de situatie willen en daar aan gaan werken op een andere manier dan voorheen en met steun van supporters uit de omgeving van het gezin
 • De sit-in, om duidelijk te maken dat de ouder het destructieve gedrag niet langer accepteert en het kind vraagt om een oplossing te bedenken.
 • Bevelen weigeren: het doorbreken van de gewoonte om tegemoet te komen aan eisen van het kind die (al of niet met dreigementen) worden afgedwongen.
 • De telefoonronde, waarin de ouders systematisch telefonisch contact zoeken met contactpersonen van het kind.
 • Het volgen van het kind als de ouders eenmaal weten waar het is.
 • De staking, waarbij het hele gezin drie dagen thuisblijft en alle overige werkzaamheden afzegt.
 • Verzoeningsgebaren, die helpen de relatie met het kind te verbreden, zodat die niet langer alleen nog uit conflicten bestaat.

Professionals die willen werken met deze methodiek kunnen een basis of verdiepingstraining volgen.

Opleidingen: