Het tuchtrecht “een Leertafel”

Leertafel

Vanaf 1 november 2022 is er een belangrijke wijziging in het tuchtrecht voor jeugd en gezinsprofessionals. Deze wijziging is “van tucht naar leren” tijdens een leertafel. Dit is meer passend bij een belangrijk uitgangspunt en intentie van het tuchtrecht namelijk het lerende effect voor de jeugdprofessional.

Het tuchtrecht werd door veel professionals ervaren als een zwaard van Damocles, een aanklacht i.p.v. een lerend proces. Waarin veel jeugdprofessionals het belangrijk vinden dat ook cliënten beschermd worden, bleef de roep; ‘waarin worden wij beschermd’ en ‘hoe is dit proces lerend?’.

Daarnaast is de tuchtprocedure ook voor klagers een zwaar, langdurig proces. De huidige wijze was een jas die niet meer paste. Deze geluiden zijn opgepakt en vanaf november 2022 is er de “Leerroute”

Wat betekent het concreet?

Er komt een element bij; een leertafel, een dialoog met de intentie en bedoeling ‘van elkaar te leren’. Dit betekent dat er een verkort formulier is en er bij de start geen lijvig dossier en uitgebreide onderbouwingen aangedragen moeten worden. Er wordt gestart met een opening tot dialoog.

Wat kun je verwachten?

Een klacht komt binnen bij het voorportaal van het SKJ. Dit voorportaal beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen en op welke wijze. Het voorportaal kan de klacht doorverwijzen naar de commissie van consultatie, het college van toezicht of naar de mediator. De commissie van consultatie is zoals ik het zou noemen; “de leertafel”. Dit is een nieuwe stap in het tuchtreglement.

De leertafel

Tijdens de leertafel gaat de commissie van consultatie in gesprek met beide partijen om hun visie te horen. Ze gaat op zoek naar de dialoog en de leeropbrengsten. De commissie zal nadien een advies terugkoppelen aan het voorportaal. Of de klacht als afgehandeld kan worden beschouwd of als deze weer terug beoordeeld moet worden door het voorportaal.

Blijkt bijvoorbeeld uit de klacht dat er mogelijk sprake is van een ernstige schending van de algemene tuchtnorm (grensoverschrijdend gedrag) dan zal de officiële tuchtroute in werking gaan en zal de klager een officieel klachtformulier moeten indienen.

Deze leertafel is op dit moment alleen voor jeugd en gezinsprofessionals. (Nog) niet voor pedagogen en psychologen.

Geschreven door Summer Koster

Wil je nog meer weten over het tuchtrecht? In de training Professionele standaarden – beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht vertellen onze trainers er nog veel meer over! Voor iedereen die geregistreerd is bij het SKJ een verplichte en zeer waardevolle training waarin het gaat over de bedoeling van je werk.

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
21 mei 2023
Richtlijnen voor contact tussen kind en ouder na uithuisplaatsing Wanneer kinderen niet meer thuis, bij hun biologische ouders wonen, hebben...
Blog
8 mei 2023
Aan het begin van mijn werkzame leven werkte ik op een opnameafdeling waar zich veel ernstige situaties voordeden. Daar leerde...
Blog
24 april 2023
Wanneer je gaat kanoën op de Linge, hoef je maar weinig voorzorgsmaatregelen te nemen. Misschien stop je voor alle zekerheid...