fbpx

Het Veilige Huis

Het Veilige huis is ontwikkeld om kinderen te betrekken bij het veiligheidsplanningsproces. Het geeft professionals de gelegenheid om met kinderen te praten over hun ideeën over toekomstige veiligheid. In dit boekje wordt beschreven hoe kinderen betrokken kunnen worden bij het proces en worden voorbeelden gegeven van twee casussen. Om professionals voldoende toe te rusten om het Veilige huis te kunnen gebruiken worden alle elementen van het Veilige huis beschreven.

Download bijlage