Hoogconflict, waar hebben we het over?

Hoogconflict

Scheiden is heftig. Het is een life-event met een enorme impact op het leven van volwassenen én kinderen. Veel gezinnen redden het om na een periode van onbalans weer evenwicht te hervinden. Maar andere ouders komen in een hopeloos gevecht terecht.

Het kunnen inschatten wat ‘hoort’ bij uit elkaar gaan danwel voorspellend is voor langdurige strijd vraagt kennis. Strijd kunnen de-escaleren vraagt vaardigheden.

Ook ons Nederlandse jeugdzorgsysteem draagt, onbedoeld weliswaar, soms bij aan het voortduren van heftige conflicten. Als ouders niet meewerken aan interventies, schalen we op. Wat in bedrijfskundige termen ook wel ‘escaleren naar een hoger nivo’ wordt genoemd.

In een heftige strijd beland

Onlangs heb ik een ouder gecoacht die ongewild in een heftige strijd met zijn ex was beland. Hij wilde tips en tools hoe hij kon voorkomen dat de strijd met zijn ex zou voortduren. Hij zag zijn ex als een goede moeder. En hij merkte dat de kinderen leden onder de situatie. Maar die niet alleen. Ook hijzelf. Hij was in iets beland dat hij nooit had gedacht en gewild.

Tijdens de scheidingsmelding ontstond er een heftige ruzie gevolgd door een handgemeen. Vader duwde moeder en moeder viel. De politie werd gebeld. Er werd een tijdelijk huisverbod voor vader afgegeven. Vader zag de kinderen een paar weken niet en raakte steeds gefrustreerder.

De kinderen waren er niet bij geweest toen het explodeerde. En er was nooit eerder geweld geweest tussen ouders. Waarom kon hij de kinderen dan niet zien? Vader belde vervolgens één keer naar moeder over de kinderen. Het tijdelijk huisverbod werd als maatregel verlengd. Want vader had zich niet aan de afspraak gehouden. Twee maanden na het incident had vader voor het eerst weer contact met zijn kinderen.

Er werd een onderzoek gedaan door Veilig Thuis waarbij vader hulp in huis aanvaarde. Echter, moeder bleef herhaaldelijk meldingen doen over de situatie bij vader. De Raad voor de Kinderbescherming werd verzocht onderzoek te doen naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel vanwege de strijd.

Vader zat in zak en as. Hij voelde zich enorm kwetsbaar en was bang zijn kinderen te verliezen. Want ja. Hij had moeder geduwd. Dat speet hem. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar er was na het tijdelijk huisverbod nooit een moment geweest waarop vader en moeder met begeleiding in gesprek konden gaan. Hij had niet de mogelijkheid gehad om zijn verantwoordelijkheid te nemen richting moeder.

In nog geen half jaar tijd waren ouders compleet overspoeld door instanties, meldingen en groeide de argwaan en angst met de dag. Dat was het moment waarop ik werd gebeld.

‘Wat kan ik doen’, vroeg deze vader.

Hoogconflict of niet?

Mijn vragen aan jou

  • Is hier nu sprake van een hoogconflictscheiding?
  • Wat is jouw definitie van hoogconflict?
  • Waar kijk je naar qua risico- en beschermende factoren?
  • Wat is de rol van het jeugdzorgsysteem hierin?

Geschreven door Mintje Groot Nibbelink

Nb. De casus is op details gewijzigd. En in deze casus kwam het uiteindelijk best wel goed. Wil je weten hoe dat lukte? Volg de training Taxeren en Interveniëren bij Complexe Scheiding. Daar vertellen we welke interventies hebben gewerkt.

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
25 maart 2024
Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen...
Blog
24 maart 2024
Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met...
Blog
10 maart 2024
Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.