fbpx

Kindbehartiger

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. Ik werk in het vrijwillig kader door middel van een traject van psychosociale ondersteuning en begeleiding van kind en ouders. Dit gebeurt meestal aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven maar ook rondom de nazorg. Daar waar nodig werk ik samen met andere professionals.

Stem van het kind

Het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) is de basis van mijn werk als Kindbehartiger. De stem van ieder kind verdient een plek. Ik zorg er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, geef mijn observaties terug, geef uitleg over de impact van een scheiding op het kind (psycho-educatie), geef desgewenst tips aan ouders en kind en vertaal de stem van het kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.
Mijn doel is om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:
  • Een luisterend oor voor ieder kind;
  • Uitleg aan kinderen over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
  • Inzicht in de (gezins)positie, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht en tools over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken en de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
  • Deskundigheid en transparantie.
Gevolgen van een scheiding voor kinderen

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een scheiding en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan ik als Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan ik optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.
De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen.

 

Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om advies in te winnen. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden. Neem contact op via info@timmconsultancy.nl voor een kennismakingsgsprek.

Tarieven:
€ 75 per uur exclusief BTW (€ 90,75 inclusief 21% BTW)

Aanvullende informatie: Kindbehartiger Flyer

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

De Kindbehartigingstrajecten worden vanuit MMark Consultancy verzorgt door Margreet Timmer. Als Kindbehartiger ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging Kindbehartiger en werk ik nauw samen met Marjolein Bruinenberg, Katinka Lorijn, Eddie de Vries, Richard Loedeman, Erik Arwert, Willanie Snijder,  Mariël Roelfsema en Marion van Haastregt.

Als Kindbehartiger werk ik met een privacyverklaring die je hier kunt downloaden.

Licentiehouder:

 

Enkele hulpmiddelen die ik inzet als kindbehartiger; sociocards of duplopoppetjes, prentenboeken over scheiden, 3 Huisjesspel, mattenspel, mijn leven met gescheiden ouders, vragen kaartjes en diverse werkboeken. Door een breed scala aan werkvormen te hebben kan ik altijd aansluiten bij voorkeursstijl van het kind.

          

Jeugd- en gezinsprofessional