Mediation

Wanneer twee personen of partijen een conflict hebben en er samen niet meer uit komen kan een mediator uitkomst bieden. De mediator is een onpartijdig en onafhankelijke professional die het gesprek tussen deze twee partijen mogelijk maakt.

Mediation kan om verschillende redenen ingezet worden. Bij arbeidsconflicten kan het belangrijk zijn om ruimte te krijgen om het conflict uit te spreken en mogelijkheden te onderzoeken om de werkrelatie voort te zetten of om deze juist te beëindigen.
Wanneer er conflicten zijn tussen cliënt en jeugdhulpinstantie of een jeugdbeschermingsorganisatie, kan een mediator begeleiding bieden zodat beide partijen zich gehoord voelen en zij met elkaar in gesprek gaan over vervolg stappen.
Gescheiden ouders zullen altijd, middels hun kinderen aan elkaar verbonden blijven. Dat betekent dat, ondanks het besluit om als partner uit elkaar te gaan er altijd een verbintenis blijft via de kinderen. Hierdoor is er de noodzaak om van tijd tot tijd met elkaar te overleggen over gemaakte afspraken of gewijzigde situaties. Dit kan heel complex zijn wanneer de standpunten ver uit elkaar lijken te liggen.

Neem gerust contact op wanneer u gebruik wilt maken van mediation.

De Mediation wordt verzorgd door Margreet Timmer

Als mediator werk ik met een privacyverklaring, deze kun je hier inzien.