Er hadden dingen voorkomen kunnen worden

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

“Er hadden dingen voorkomen kunnen worden”. Het is één van de eerste zinnen die ik uit het evaluatierapport van ZonMw (april 2020) lees over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Die zin zet mij op scherp, ik lees gretig verder om te achterhalen welke tips en adviezen er nog meer liggen. De meldcode is immers ingevoerd om eerder ‘dingen’ te voorkomen.

Invulling geven aan de stappen

De afgelopen jaren heb ik veel professionals mogen trainen in de meldcode. Bij de meeste zitten de 5 stappen goed in het hoofd. Maar lukt het ook invulling te geven aan de stappen? Wat kunnen wij als professionals nog meer doen om deze stappen goed te gebruiken?

Het Evaluatierapport van ZonMw legt een belangrijk advies bloot wat hopelijk gelijk een mooi voornemen is voor ons allemaal.

“Met alleen de invoering van een meldcode is de implementatie nog niet afgerond; de instellingen dienen ook de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen. Op deze manier moeten een veilige werkomgeving en randvoorwaarden voor de professional gecreëerd worden waarbinnen hij of zij met de meldcode aan de slag kan gaan.

Uit het onderzoek komt naar voren dat instellingen het gebruik van de meldcode bevorderen door bijvoorbeeld het hebben van één aanspreekpunt binnen de organisatie, het bieden van trainingen of cursussen of het gebruik van de meldcode aan de orde te stellen tijdens regulier werkoverleg.

De (verdere) implementatie vraagt nadrukkelijk om een doelgroepgericht implementatieproces per beroepsgroep en/of instelling waarin aandacht is voor de voorkomende vormen van afhankelijkheidsrelaties én vormen van geweld”

Misschien wat taaie zinnen uit een rapport maar de vertaling is helder, zeker als je het hele rapport doorleest:

Het hebben van een aandachtsfunctionaris in je team werkt!

Bijscholen is nodig om de meldcode goed te gebruiken.

Veel meer halen uit stap 2

In de trainingen valt op dat het merendeel van de professionals veel meer kan halen uit stap 2.

Weet je hem nog stap 2?

Precies: het overleggen met collega’s. Samen sparren over wat je ziet, hoort, ruikt om daarna zorgvuldig het gesprek aan te gaan. We kunnen dit intern heel goed, blijkt uit het evaluatierapport.

Maar wist je dat je in stap 2 ook gebruik mag maken van Veilig Thuis als adviesgever? Hoe fijn is het om je casus (anoniem) te bespreken met een professional die je op weg kan helpen en jou advies geeft voor het gesprek met je cliënt.

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moet vooral een middel blijven om je doel te bereiken. Laten we er samen voor zorgen dat we sneller en eerder de juiste hulp inzetten voor iedereen die dat nodig heeft!

Nog even de 5 stappen op een rijtje:

  1. Breng signalen in kaart.
  1. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
  1. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  1. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  2. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? En is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Voor wie het hele rapport wil lezen:

Evaluatie_wet_verplichte_meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling.pdf

Meldcode op de kaart zetten

Is jouw goede voornemen ook om de meldcode weer op de kaart te zetten in jouw organisatie? Neem contact met ons op voor een incompany training of schrijf je in bij het ‘open aanbod’. We hebben ook een 3-daagse training voor aandachtsfunctionarissen.

Geschreven door Marleen Derks

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
25 maart 2024
Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen...
Blog
24 maart 2024
Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met...
Blog
10 maart 2024
Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.