Netwerkberaad is een interventie

Netwerkberaad is een interventie

Netwerkberaad is een interventie

Wat is het mooi en waardevol om, in het traject van het maken van een veiligheidsplan, een netwerkberaad in te zetten als een interventie! Om samen met het gezin, hun netwerk van familie, vrienden en hulpverleners de situatie in kaart te brengen en afspraken te maken over wat er moet gebeuren om te zorgen dat het (weer) goed gaat met het kind.

Het netwerkberaad is het moment waarop informatie gedeeld wordt, er helderheid ontstaat over de doelen en er met elkaar concrete afspraken gemaakt worden die de veiligheid van alle gezinsleden herstellen.

Als trainer geef ik samen met Angelique van der Veen een training over het leiden van een netwerkberaad. We geven deze training ook bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad zet het netwerkberaad, tijdens het raadsonderzoek, in als interventie. Zo ontstaat er meer draagvlak voor het advies of besluit dat de Raad uitbrengt. De stem van ouders en kinderen krijgt ruimte. En het geeft voldoening aan de raadsonderzoekers: je maakt verschil.

De dynamiek die in een netwerkberaad ontstaat mis je in een raadsonderzoek waarin ouders, kinderen en informanten apart gesproken worden.

Netwerkberaad om te komen tot afspraken rondom omgang

In een zaak waar moeder er erg tegenop zag haar dochter weer omgang met vader te geven werd een netwerkberaad ingezet. Ouders waren uit elkaar gegaan na huiselijk geweld. Vader heeft behandeling gehad, zijn leven daadwerkelijk gebeterd en een nieuwe partner die hem hierin steunt.  Moeder was er niet gerust op dat het oké was en vond het erg onwennig. In het netwerkberaad toont vaders nieuwe partner hier begrip voor en ze biedt aan om eerst een keer koffie te komen drinken met haar om kennis te maken en te zien in welk huis haar dochter dan komt. Dat verlaagde de drempel voor deze moeder en het lukte om afspraken te maken voor opbouw van de omgang.

Gezagsbeëindiging

Ook in een situatie van een gezagsbeëindiging is het mogelijk om een netwerkberaad in te zetten. Bijvoorbeeld in de situatie waarin moeder wel begrijpt dat ze de verantwoordelijkheid voor haar dochter niet kan dragen maar er ook veel moeite mee heeft dat haar gezag beëindigd wordt. In het netwerkberaad wordt, met erkenning voor moeder, met de familie en de Raad voor de kinderbescherming besloten dat opa en oma het gezag krijgen. Daarmee wordt zo’n ingrijpende beslissing echt samen genomen met een belangrijke rol voor moeder.

Voordelen van het netwerkberaad;

  • De onderlinge betrokkenheid van de deelnemers is groter,
  • Positieve intenties worden versterkt,
  • Patronen worden ter plekke zichtbaar,
  • De ouders weten direct wat er over hen gezegd wordt
  • Ouders en kinderen kunnen zelf hun zegje doen,
  • Er kan doorgepraat worden om informatie te verhelderen,
  • Met elkaar worden de oplossingen verkent,
  • Men kan direct op elkaar reageren,
  • Beelden worden bijgesteld,
  • Er ontstaan (kleine) bewegingen richting oplossing.

Netwerkberaad is een interventie

Als trainer is het mooi om te zien hoeveel vaardigheden de raadsonderzoekers vanuit hun ‘gewone werk’ hebben om een netwerkberaad te leiden. Hun oog voor zorgen en de krachten. Het steeds weer terugkomen op wat de situatie voor het kind betekent en het concreet maken hoe ieder kan bijdragen om te zorgen dat het goed is voor de kinderen. Dat zit diep in hun professionele modus. Alleen in een netwerkberaad is alles een tandje intenser! En het netwerkberaad is een interventie die grote waarde heeft.

Geschreven door Meta Kuipers, gedragswetenschapper/ trainer.

 Meer weten Training netwerkberaad leiden

De training biedt concrete handvatten om in je onderzoek met de ouders, betrokken familie en hulpverleners en – waar dat past – het kind samen te bespreken wat er nodig is om te zorgen dat het goed gaat met het kind. Er wordt aandacht besteedt aan de vaardigheden voor het leiden van een gesprek; zorgen en krachten bespreken, bevragen en uitleggen, doorvragen, begrijpen, kader stellen, perspectief van het kind inbrengen, terugkomen op de gewenste situatie voor het kind en oplossingsgericht sturen om tot afspraken te komen.

In een netwerkberaad is alles intenser dan in individuele gesprekken, zowel voor de deelnemers als de gespreksleider(s). Het vraagt scherp overzicht op inhoud en proces. Je hebt aandacht voor de inhoudelijke agenda, de dynamiek aan tafel, de verbale en non-verbale inbreng van de deelnemers, de tijd, de agendapunten en de verdeling van aandacht.

In deze training gaan we praktisch in op het gehele proces van de eerste voorbereidingen, de uitvoering en de verslaglegging van het netwerkberaad. Het verdiepen van de oplossingsgerichte gespreksvoering en houding staat centraal. Oplossingsgericht werken is meer dan alleen aansluiten bij de client met een coachende houding. Het is ook oplossingsgericht sturen en soms instrueren.

Een netwerkberaad is een interventie!

Deel deze pagina
Meer blogberichten
Blog
25 maart 2024
Het woord en beeldverhaal, Words and Pictures, is oorspronkelijk bedoeld om zorgen en moeilijke situaties aan kinderen uit te leggen...
Blog
24 maart 2024
Netwerkberaad gedwongen kader: een waardevol instrument voor beweging in vastgelopen situaties Het klinkt vaak makkelijker dan het is: ‘samenwerken met...
Blog
10 maart 2024
Er is onveiligheid, huiselijk geweld en/of kindermishandeling en wat is dan de rol van de aandachtsfunctionaris? Tijd voor actie. Tijd...

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.